hoe voorkom ik het ontstaan van en recht van overpad

1 reactie

Wij zijn goed met onze buren. Zij hebben ons gevraagd om onze oprit (=ons eigendom) te mogen gebruiken voor het op en afrijden van hun perceel. We willen hen ter wille zijn maar willen ook voorkomen dat te zijner tijd een zgn. "recht van overpad" ontstaat.
Het lijkt ons verstandig om enkele afspraken schriftelijk vast te leggen. Bijvoorbeeld dat deze toestemming aan hen persoonlijk gebonden is en vervalt als hun woonhuis een andere eigenaar krijgt, hetzij via verkoop dan wel via vererving.
Ook willen we zonder opgaaf van redenen het recht behouden deze toestemming in te trekken.
Vraag hoe moet de tekst luiden van een dergelijk schriftelijk vastgelegde afspraak?

maandag 25 februari 2013