Informatieplicht makelaar

0 reacties

Bij de koop van ons nieuwbouwhuis (klein 'inbreidingsproject' in Rotterdam) is er door ons niet doorgevraagd op de 'recht van overpad' situatie. De inrichting van de achterzijde van ons kavel is zodanig dat het de indruk wekt dat er een achteruitgang is (een plaatsje van 5x5 m waarop een schuur van 2 bij 4 staat, met langs de schuur een strook naar de kavelgrens). Die strook komt uit op een parkeerterreintje, dat naar de openbare weg leidt.

In de stukken die ik destijds (rond 2004) tijdens de koop heb verzameld staat in de verkoopbrochure een aantekening van mij op de terreinschets op de plek van het parkeerterreintje: "Wat is dit?" . Ik weet zeker dat ik gevraagd heb naar de situatie tijdens de verkoopgesprekken. Ik heb een antwoord gekregen dat mij destijds tevreden stelde.

Nu blijkt echter dat er helemaal geen recht van overpad is, en we dus de schuur eigenlijk helemaal niet meer kunnen gebruiken voor het stallen van fietsen. Ik ben van mening dat de makelaar mij destijds heeft misleid m.b.t. de recht van overpad situatie.

Opmerkelijk is dat er een tweede rij identieke woningen is aan de overzijde van het bouwterrein, waar identieke (iets grotere) plaatsjes zijn achter het huis, met dezelfde grote schuur. Hier is wel een steeg gerealiseerd om de bewoners gelegenheid te geven de schuur te gebruiken.

Kan ik de makelaar iets verwijten m.b.t. de ontstane situatie?

woensdag 26 september 2012