Ingesloten bosperceel kopen. Hoe zit het met de bestaande afspraken?

1 reactie

Wij staan voor de aankoop van een stuk bosperceel waarop gekampeerd mag worden volgens het bestemmingsplan. Het perceel is omringd door sloten en kan alleen bereikt worden via een brede strook over een weiland. De huidige eigenaar (sinds 1991) van het bosperceel heeft in 1999 een noodweg (volgens BW5.57) overeenkomst ondertekend, samen met de toenmalige eigenaar van het weiland. De afspraken over onderhoud en vooraf betaalde kosten hiervan waren zeer schappelijk (met de auto bereikbaar, langdurige afkoop) Echter, de termijn (20 jaar) van die schriftelijke afspraak is over enkele jaren verstreken en het weiland is inmiddels al enkele jaren in handen van een vastgoed bedrijf, waarvan verwacht wordt dat ze "moeilijk" kunnen gaan doen over de noodweg. Dit is waarschijnlijk omdat het bedrijf zelf een oogje heeft op het bosperceel (met kaprijpe bomen) voor recreatieve exploitatie. Het vastgoed bedrijf zou het overpad (proberen te) kunnen verbieden, danwel hier een niet realistische (hoge) schadevergoeding voor te eisen. Wat kan de huidige eigenaar bosperceel/verkoper doen om de (nu nog) bestaande afspraak (is deze uberhaupt nog rechtsgeldig?) voort te zetten zonder een tijdrovende/dure rechtsgang en/of dure schadevergoeding en waarbij deze voorwaarden blijven bestaan mochten wij het perceel kopen (en/of het weiland van eigenaar wisselt). Is er wellicht al sprake van verjaring waardoor er automatisch een recht van overpad bestaat?

zondag 24 mei 2015