Kans op recht van overpad???

10 reacties

Het perceel van xxxstraat 7/9 heeft een brandgang welke gelegen is tussen dit perceel en het perceel van xxxstraat 5. Dit gangetje heeft ook een opening gehad naar xxxxxstraat 5, welke tot circa 1994 toegang bood middels een poort in de zijgevel naar xxxstraat 5. Toen de vorige eigenaar (de heer T) van xxxxstraat 5 (eigenaar van circa 1994-2006) het huis aankocht heeft de eigenaar van perceel xxxxxstraat 7/9 dit plots afgesloten middels betonnen schuttingdelen, terwijl deze nog open was toen de heer T het huis had bezichtigd voor de daadwerkelijke aankoop.
Feiten:
Alle eerdere bekende bewoners (van Veg en van R sowieso) van xxxxxstraat 5 hebben van circa 1950 tot 1993 gebruik gemaakt van overpad. Dit is nog na te gaan/te bewijzen aangezien de vorige bewoners bekend zijn en ook op te roepen zijn als getuigen.
Na 1994 is het gangetje niet meer open geweest.
De heer Ver was eigenaar van xxxxxxstraat 7/9 voordat de heer VdA eigenaar werd. De heer Ver heeft bij de verkoop aan de heer VdA aangegeven dat er recht van overpad heerste. De heer Ver geeft aan de poort aan de trottoirzijde (die er nu zit) voorheen nooit aanwezig was.
Er is geen recht van overpad geregistreerd bij het Kadaster en ook niet in aankoopcontracten van xxxxstraat 5. Er is niet bekend of er iets staat vermeld in verkoop- of aankoopcontract van xxxstraat 7/9.

Het perceel xxxxstraat 5 is aan de achterkant geheel omsloten door stenen muren en een stenen schuur in de volledige breedte van het perceel. Bij brand of andere calamiteiten is het huis enkel te verlaten via de voordeur. Bij brand in de voorzijde van de woning is er dus geen gangbare vluchtroute.

In hoeverre zijn er kansen om dit toch juridisch door te zetten? Er zijn getuigen oproepbaar die veel kunnen zeggen over het gebruik van het overpad!

donderdag 14 november 2013