Laten ophogen buurpad (eigen grond) tussen woningen en de kosten hiervan

1 reactie

Tussen onze woningen loopt een steeg (eigen grond) welke nodig toe is aan onderhoud (ophogen en opnieuw bestraten)
Wij (2 bewoners) zijn bij 31 bewoners langs geweest de meesten hebben direct akkoord gegeven voor een bedrag van € 95,00 per woning.

Een paar bewoners wilden helaas niet meewerken. Zij zeggen van het buurpad geen gebruik te maken en de prijs te hoog.
Wij hebben deze bewoners een brief geschreven en aangegeven dat het onderhoud van het "buurpad" voor gemeenschappelijke rekening komt voor de eigenaren die het recht hebben om van dat pad gebruik te maken ook als zij er geen gebruik van maken.
Tevens hebben we het sociale aspect meegenomen. Je kunt moeilijk dat stuk van de steeg niet mee ophogen!

Na overleg met de paar bewoners, die het met de wijze van ons plan van aanpak niet eens waren, hebben we een nog aantrekkelijke offerte kunnen krijgen.
Het bedrag komt nu op € 75,00 per woning!

Ik heb ook het volgende aangegeven:
Het buurpad in de zin van artikel 719 van het BW, welk buurpad zal dienen tot voetpad, mede omvattende het recht om een rijwiel, motorrijwiel of bromfiets aan de hand te voeren dan wel met kinderwagen, kruiwagen dan wel met een ander klein vervoermiddel te rijden over het buurpad, zulks om te komen of te gaan naar de openbare weg, een en ander tot gemeenschappelijk gebruik van de eigenaren, casu quo gebruikers van de aan bedoeld buurpad grenzende huiserven. De kosten van onderhoud van het voormeld buurpad zijn voor gemeenschappelijke rekening van de eigenaren der percelen die het recht hebben van dat pad gebruik te maken.
Eigenaren zijn verplicht het buurpad te betegelen en de betegelde grond te onderhouden, zo nodig te herstellen , te vernieuwen en/of de ondergrond op te hogen.

De bewuste bewonder heeft nu schriftelijk aangegeven: hem/haar met rust te laten inclusief het stukje van zijn deel van de steeg.

Wat staat ons te doen om de bewoner alsnog te bewegen mee te laten doen en ook het bedrag van € 75,00 te betalen??

vrijdag 21 maart 2014