Meningsverschil over aanleg en gebruik oprit.

3 reacties

Lectori Salutem,
Buurman heeft geruim 20 jaren, zonder mondelinge en schriftelijke toestemming zijn grindtegels van zijn oprit dik 20 cm over de kadastraal vastgelegde erfscheiding op onze grond liggen. We hebben hem deze situatie altijd gegund vanwege de krapte aan zijn kant. Hij kon daarmee zijn garage bereiken en zijn (garage)werkzaamheden op deze oprit uit blijven voeren. Recent hebben we aangebouwd en willen we graag een eigen oprit op onze grond leggen tot aan de erfscheiding. Buurman meent dat hij recht heeft op de handhaving van de bestaande situatie en heeft er tijdens onze vakantie zelfs ongevraagd 10 opsluitbandjes op onze grond aan toegevoegd. Dit vinden wij onacceptabel en hebben zijn oprit dus teruggelegd tot op de erfscheiding en gaan er onze oprit tegen aanleggen zodat het een mooi geheel wordt. Hij mag wat ons betreft wel de gezamenlijke oprit blijven gebruiken. Dit weigert hij echter en hij heeft zelfs de politie ingeschakeld onder het verwijt van vandalisme onzerzijds. Wij willen toch persisteren in ons beleid van een eigen oprit op onze grond. We willen hem uiterard de toegang over deels onze grond blijven gunnen.
Wat is nu wijs en welk recht heeft de buurman en welk recht hebben wij? Onze rechtsbijstand adviseert de mogelijkheid van eerst intermedieren en ev. dan juridiseren maar dat vinden we eigenlijk wel een beetje ver gaan.
Een goede buur is toch beter dan een verre.......was het toch?
Vr. groet.

donderdag 19 mei 2011