mogelijkheid tot vervallen recht van overpad bij nieuwe situatie

1 reactie

Hallo allemaal,
ik was benieuwd hoe sterk we in onze schoenen zouden staan om een verzoek in te dienen tot opheffing van het recht van overpad over ons erf.
Officieel hebben 2 naastgelegen buren een recht van overpad over ons achtererf om op hun achtererf te komen. Nu is er echter door nieuwbouw achter onze erven een pad gemaakt naar de openbare weg, waardoor deze 2 buren nu een directe achteringang hebben.
De noodzaak, en ook de reden om over ons erf te moeten is dus eigenlijk verdwenen met de realisatie van die nieuwbouw. 1 buur heeft er geen enkel bezwaar tegen om zijn recht van overpad op te zeggen. De andere (onze direct buur) heeft hier echter wel bezwaar tegen.
M.i. staan we sterk om (indien nodig tegen een vergoeding) deze erfdienstbaarheid komen te laten vervallen door het wegvallen van de reden hiervan. Wat denken jullie? wat zou het 'slimste' zijn om te doen?

zondag 18 mei 2014