Mogen de buren en hun kinderen onbeperkt gebruik maken van 't pad bij recht van overpad (het pad loopt direct en aan 2 kanten langs mijn huis)?

2 reacties

Bij onze woonsituatie, een rijtjeshuis met erfdienstbaarheid, moet ik doorgang verlenen aan 5 andere gezinnen. Het pad loopt direct langs ons huis. In mijn geval langs de woonkamer. Mijn buren direct naast mij hebben 5 kleine kinderen. Ouders en kinderen zijn nogal luidruchtig in hun manier van doen en veroorzaken op die manier al behoorlijke veel overlast in de zomer waar ik weinig aan kan doen. Ik sluit dan vaak de deur om het geluid buiten te sluiten. Dat is dan nog te doen. Maar het voortdurende geren, gejoel, geschreeuw in mijn paadje drijft me werkelijk tot aan de toppen van mijn verdraagzaamheid. De kinderen gebruiken het pad als verlengde van hun tuin, spelen er en spreken over rechten die ze hebben (3 turven hoog!) Ze maken gebruik van speelgoed dat bij mij binnen royaal te horen is.
Ik heb op diverse manieren geprobeerd om dit probleem bespreekbaar te maken hoewel ik dat heel moeilijk vind. Andere buren houden zich er grotendeels aan. Maar zij niet.... Ik hoef alleen toegang te verlenen aan de bewoners maar ook familieleden, vrienden, kennissen en vriendjes en vriendinnetjes lopen zomaar achterom.
Mijns inziens mogen ze geen overlast veroorzaken en hebben ze alleen recht van overpad wanneer ze met de fiets of met de vuilnisbak achterom moeten.
Inmiddels heb ik rubber tegels gelegd welke geluiden van rijdende voorwerpen beperkt, maar helaas blijft de rest.
Hoe zit dat nu en wat moet ik doen? Verhuizen?????

dinsdag 12 juli 2011