Mogen mijn buren zomaar een steegversmalling doen?

4 reacties

Mijn achtertuin loopt uit op een steeg die verbreed is bij mij achter. Andere stegen komen hierop uit en is dus als het ware te zien als een "pleintje". nu heb ik nieuwe achterburen gekregen en heb ik via via te horen gekregen dat zij de steeg willen versmallen en dit bij hun tuin te betrekken. hierdoor wordt ik belemmerd om met mijn motor (met uitgeschakelde motor) achterom te komen aangezien ik de draai met het stuur dan niet kan maken. Nu is mijn vraag: mogen zij dit zomaar doen? de grond is volgens het kadasterkaart wel van hun maar de steeg is zo gebouwd sinds 1982. Op de kaart is de steeg zelf niet getekend, maar er zijn ook 2 afvoerputten aanwezig die dienen voor de afvoer van regenwater voor omliggende percelen. Ik heb hun koopcontract opgevraagd en daarin staat het volgende beschreven: III. Vestiging erfdienstbaarheden (paden) De verschenen personen, handelend als gemeld, verklaren voorts te willen vestigen de navolgende erfdienstbaarheden: a. Ten behoeve- en ten laste van de percelen xxx tot en met xxx b. Enzovoorts. als heersende- respectievelijk dienende erven, wordt bij deze gevestigd de erfdienstbaarheid van pad om te komen van- en te gaan naar de openbare weg. Aan deze erfdienstbaarheid zijn de navolgende bepalingen verbonden: 1. Deze erfdienstbaarheid van pad is gevestigd door en over de bestaande paden, welke zonder nadere omschrijving aan partijen voldoende bekend zijn. 2. Het onderhoud (nieuwe bestrating daaronder begrepen) en schoonhouden van de tot gemelde erfdienstbaarheid dienende paden is ten laste van de daarvan genothebbende- en gebruikmakende percelen, ieder voor een gelijk deel. 3. Het recht van pad zal uitsluitend mogen worden gebruikt om te voet daarover te gaan, zo nodig met kleine hulpmiddelen zoals een kinderwagen, een rijwiel, een bromfiets, een kruiwagen, etcetera. 4. De eigenaar van het dienend erf zal van zijn eigendom gebruik kunnen blijven maken zoals hij dit wenst, mits het gebruik daarvan door de eigenaar van het heersend erf (en diens eventuele gezinsleden) onverminderd en ongehinderd kan blijven geschieden. Splitsing van het heersend erf zal geen verzwaring van de erfdienstbaarheid betekenen. 5. Op de paden, waardoor voormelde erfdienstbaarheden zijn gevestigd, zullen geen obstakels, hoe ook genaamd, mogen worden geplaatst, welke het ongehinderd gebruik van de erfdienstbaarheid belemmeren. De verschenen personen verklaren de vestiging van voormelde erfdienstbaarheid, zowel heersend als dienend, bij deze uitdrukkelijk te aanvaarden. Sta ik met dit verhaal in mijn recht? of kunnen hun de steeg zomaar versmallen. Met vriendelijke groet, Mark

dinsdag 9 juni 2015