Na 20 jaar, heb ik dan recht van overpad

5 reacties

Achter ons huis is in begin jaren 70 een garage met vergunning gebouwd, naast het huis ligt een 3 meter brede strook grond die in eigendom is van de plaatselijke woningstichting, met de bouw van de garage is toestemmin gevraagd en veleent om met de auto de garage in te kunnen rijden.
Wij hebben dit huis gekocht eind 1990 en wonen er nu 20 jaatr en 4 maanden.
Naast deze strook van 3 meter ligt een braakliggend grasveld, de woningstichting wil hier 5 huurwoningen bouwen en tevens het 3meter brede pad naar 2 meter versmallen, zodat ik niet meer met de auto in de garage kan komen vanwege de s manouver en het pad is te smal voor de auto.
Mijn vraag is; Heb ik door meer dan 20 jaar ongehinderd gebruik van deze strookrecht van overpad verworven andere bewoners maken ook gebruik van deze strook om achter hun huis te komen.

donderdag 31 maart 2011