Onderhoud brug in buurweg

0 reacties

In 1930 heeft de gemeente een schelpenpad aangelegd met een loop/fiets brug over de vaart. Voor tien woningen was het de verbinding met het dorp. Tot 1965 voerde de gemeente het onderhoud uit. In 1965 is een autoweg aangelegd en werd het pad voor A en C overbodig, B heeft het pad met brug nodig om op de weg te komen. A en C maken nog wel spaarzaam gebruik van het pad, A is dienend erf.

De rechter heeft bij arrest 200.141.162.01 lid 3.29 bevestigd dat pad en brug nog steeds buurweg zijn. Het pad staat niet (meer) op de wegenlegger maar er is geen officiële verklaring dat het is afgevoerd.

De brug is in 1987 vernieuwd met subsidie van de Provincie en een bijdrage van de aanwonenden. De Gemeente heeft niet bijgedragen. Kosten 13.000 gulden.

De vraag is wie opdraait voor de kosten als de brug over enkele jaren vernieuwd moet worden, de Gemeente of de aanwonenden. Alleen B heeft echt belang bij de brug. A en C maken er spaarzaam gebruik van want zij hebben een goede uitrit naar de weg. Verder maakt er niemand gebruik meer van. Kunnen A en C gedwongen worden om mee te betalen aan de brug als de Gemeente niet betaalt?

dinsdag 15 maart 2016