onderhoud van een weg met recht van overpad

12 reacties

Hoe moeten de kosten van onderhoud aan een weg die bij mij in eigendom is en waar een ander recht van overpad over heeft geregeld worden?
Er staat alleen beschreven dat er een recht van overpad is om te komen en gaan naar de openbare weg.

woensdag 7 juli 2010