Ons landbouwperceel heeft een uitweg over een perceel van de gemeente. De gemeente heeft dit perceel nu verkocht. De nieuwe eigenaar heeft dit perceel afgesloten. Wij kunnen nu alleen nog via enkele ander (eigendoms)percelen op het perceel komen.

1 reactie

Wij zijn eigenaar van een perceel landbouwgrond. Dit perceel heeft een uitweg naar de openbare weg via een dijkperceel van de gemeente. De uitweg van dit perceel is al sinds het begin van vorige eeuw over het gemeentelijke perceel. De gemeente heeft toendertijd zelf deze uitrit aangelegd. Begin jaren 80 is dit perceel in de ruilverkaveling naar mijn vader toegekomen. Met een duidelijke uitrit naar de openare weg. Dit is door de gemeente toen der tijd ook zo gecommuniseerd naar mijn vader toe. De achterkant van dit perceel sluit weliswaar aan op onze huiskavel maar het perceel heeft altijd een eigen uitrit gehad i.v.m. zwaar tracktorverkeer wat anders via enkele laaggelegen percelen op het betreffende percelen moet komen. Nu heeft de gemeente dit perceel waar wij de uitrit op hebben liggen (zonder overleg met ons) verkocht aan een particulier dit meteen deze oprit afgesloten heeft en zegt dat wij er niet meer doorheen mogen. Er liggen al enkele vrachtwagens zand voor de uitrit en er zijn al bomen geplant dus gebruiken kunnen we hem al niet meer. De gemeente zegt dat ze geen reden zagen om ons hier over in te lichten want wij zouden ook via enkele andere percelen op dit perceel kunnen komen. Aangezien mijn vader dit perceel in de ruilverkaveling van de gemeente toebedeeld heeft gekregen mét een uitrit (dit staat overigens niet beschreven in het kadaster) ben ik van mening dat de gemeente dit perceel, wat meer dan 100 jaar in gebruik is geweest als uitrit, niet zomaar aan een derde kan verkopen en zeker niet zonder overleg met de huidige gebruiker. Als de gemeente het ons aangeboden had hadden wij het zeker gekocht. Ze hadden op zijn minst de bestaande uitrit niet af mogen sluiten.

Alvast bedankt voor uw reactie.

Met vriendelijke groet,

Dhr. Kuijpers

dinsdag 28 september 2010