pad achter tuin zonder functie

1 reactie

Achterin de tuin van mijn huis loopt een pad welk volgens het kadaster officieel tot ons perceel behoort en zijn originele functie is verloren.
Wij willen dit pad afsluiten en beperkt toegankelijk maken voor onszelf en een aantal eigenaren van volkstuintjes grenzend aan het pad.

Vroeger was het betreffende pad onderdeel van een officiële wandelroute, deze is echter verlegd dus deze functie is sinds een paar jaar komen te vervallen.
verder grenzen er aan het pad
- onze tuin
- de tuin van de achterburen welke geen doorgang hebben naar het betreffende pad
- een aantal volkstuintjes waarvan de eigenaren ons steunen in ons plan

Daar het pad momenteel uitsluitend gebruikt word als hondenuitlaatterrein waarvan zowel wij als de eigenaren van de volkstuintjes een hoop hinder ondervinden, zouden wij dit willen afsluiten aan onze erfgrenzen waarbij de toegang tot de volkstuintjes uiteraard niet belet wordt.
is dit juridisch mogelijk? De huidige situatie stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw toen dit gebied nog niet ontwikkeld was.

Ik hoor graag wat jullie idee is over deze kwestie. Indien gewenst kan ik fotos maken van de situatie.

donderdag 16 oktober 2014