recht van overpad en stukje grond

2 reacties

Twee Jaar geleden hebben wij een huis gekocht.

Een huis met een klein achtertuintje. We hebben er ook twee jaar over gedaan om het helemaal te verbouwen en nu zijn we toe aan de tuin.

Naast ons huis is een pad met een deur waar verschillende bewoners naar huin achtertuin kunnen. Onze tuin grenst hier ook aan.

Echter moeten wij volgens het kadaster over een ander pad, waar onze schuur aan zou grenzen. Maar onze schuur komt in het tuintje van een buurman uit.
In het kadaster staat ook aangegeven wie erfdienstbaarheid moet verlenen.

Dan zou onze schuur volgens het kadaster aan een pad grenzen waar wij dus met de andere zoals in het kadaster aangegeven gebruik van moeten maken.
Een van de bewoners die ons dus overpad zou moeten verlenen maakt niet eens gebruik van dit pad, want hij gaat zelf over het pad met de deur die langs ons huis loopt.

Nu zijn we er dus achter gekomen dat het kadaster niet klopt, want volgens het kadaster loopt er vanaf onze schuur een pad terwijl dit niet zo is, want we zijn omringt met tuintjes.
Ook zijn we er achter gekomen dat wij nog een klein stukje tuin extra volgens het kadaster hebben wat in de tuin van de buurman ligt die ons overpad moet verlenen en die door het andere pad zijn tuin uit gaat.

Dus ten eerste staat er in onze koopakte dat hij ons overpad moet verlenen en ten tweede heeft hij ook een stukje grond wat volgens het kadaster van ons is.

Wat zouden in deze situatie onze rechten zijn?

maandag 4 maart 2013