Recht van overpad vervallen door ruilverkaveling ?

0 reacties

Naast ons huis is een stuk grond met daarop een grote boeren schuur met daarlangs een 'onverhard' pad.
Wij reden regelmatig over dat pad omdat het gewoon korter is als wij bijv. boodschappen gaan doen. De openbare weg brengt ons ook waar we naar toe willen maar die is langer.

In de koop acte van de schuur staat duidelijk dat er erf dienstbaarheden zijn in de vorm van een recht van overpad voor 7 huishoudens in de buurt. Wij zijn daar 1 van.
Naast dat wij over de grond reden, maakte meer mensen daar gebruik van omdat dit ook een kortere weg naar de dichtbij gelegen school is.

Er staat ook in de koop acte dat de grond ten tijde van koop in een ruilverkaveling zat.
De uitspraak mbt de ruilverkaveling is zo'n 2 jaar terug geweest (en een ieder houd zijn eigen grond).

Nu heeft de eigenaar van de schuur een hek geplaatst en het pad afgesloten zodat niemand er meer langs kan !

Wij hebben met personen van het buurt comité met de beste eigenaar gepraat en hij zegt in zijn recht te staan en wel om de volgende reden;
Door de uitspraak van de ruilverkaveling zou het recht van overpad zijn vervallen omdat niemand daar tijdens de ruilverkavelings procedure aanspraak op heeft gemaakt.
Om te voorkomen dat er straks weer van verjaring sprake is, heeft hij het pad nu reeds dicht gemaakt.

In het gesprek met de eigenaar heeft deze de stukken met betrekking tot de ruilverkaveling laten lezen. Hierin stond oa:
In het herverkavelingsblok komen op verschillende onroerende zaken publiekrechtelijke eigendoms- of gebruikersbeperkingen voor. Deze beperkingen ondergaan door de herverkaveling geen inhoudelijke wijzigingen. De niet-gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingen binnen het herverkavelingsblok zijn nader aangegeven op de bij deze akte behorende bijlage. Op de bijlage staat dat het niet van toepassing is op dit Rnummer

Ook staat er;
In paragraaf 2 van hoofdstuk III van deze akte is achter elk kavel tussen haakjes een verwijzing opgenomen met betrekking tot de op die kavels rustende erfdienstbaarheden en andere beperkte rechten. Ook daarbij staat dan 'niet van toepassing op dit nummer'.

In het begeleidende schrijven wat bij de stukken heeft gezeten staat ook te lezen;
Dit betekend dat u, als eigenaar, nieuwe kadastrale nummers met daarbij behorende oppervlakte heeft verkregen. Voor zover in dit setje geen erfdienstbaarheden en dergelijke zijn opgenomen zijn deze met ingang van -datum- vervallen.

Ik ben bang dat wij inderdaad niet meer mogen eisen dat het pad weer open gaat of kan iemand mij vertellen waarom dat nog wel zou moeten ??

Al vast bedankt,

Mark T

woensdag 24 juni 2015