Recht van overpad; Wat is een goede onderhoudsstaat?

0 reacties

Wij hebben recht van overpad op een jachthaven om bij ons perceel te komen. Dit is zonder het recht van overpad alleen via het water bereikbaar.
In de overeenkomst staat dat de haven het pad in een goede onderhoudsstaat moet houden. Dit is verder niet gedefinieerd in de overeenkomst en valt onder redelijkheid en billijkheid.
Het pad is bijna 500 meter, een aardige afstand dus. Zij gaan de haven nu verbouwen en wij vragen ons af wat er onder redelijkheid en billijkheid valt.
Er is geen alternatief pad mogelijk, het bestaande pad moet dus toegankelijk blijven tijdens het verbouwen.
Er is geen verlichting aanwezig en dit valt ook niet onder de overeenkomst.
Wij zijn bang voor gevaarlijke situaties tijdens de verbouwing, denk aan afgravingen, modder, gladheid, kuilen, wateroverlast etc.
in hoeverre is redelijkheid en billijkheid hierop van toepassing?
En zijn zij bijvoorbeeld verplicht om verlichting op te hangen als er zonder verlichting tijdens de verbouwing gevaarlijke situaties ontstaan?
Bijvoorbeeld als er een plank over een afgraving wordt gelegd die zonder verlichting in het donker niet te zien is?

maandag 7 december 2015