schending van het recht van overpad

6 reacties

Het naast ons gelegen perceel grond van de gemeente staat een club gebouw van een vereniging, deze hebben recht van overpad, lopend en/of per fiets. Nu wordt er regelmatig misbruik van gemaakt door over ons pad met een auto het perceel te betreden.
wij hebben het bestuur van de vereniging er al een paarmaal op aangesproken dat dit niet de bedoeling is, maar ze doen waar ze zelf zin in hebben.
Wat kunnen wij hier tegen doen zodat er geen auto meer over ons pad naar de vereniging gaat ?

zaterdag 14 juli 2012