Schuur belemmerd overpad

6 reacties

In het koopkontrakt van mijn naaste buurman (en in het mijne) staat dat ik recht van overpad heb over de achter- en zijkant van zijn erf. Ik heb van dit recht van overpad over zijn zijerf echter nooit gebruik hoeven te maken, omdat ik over grond, daarnaast van andere buurman, kon komen en gaan.
De naaste buurman heeft 25 jaar geleden een schuur gebouwd op het zijerf, zonder mij daarvoor om toestemming te vragen, en daardoor is overpad over dat zijerf onmogelijk geworden. Inmiddels heeft de andere buurman laten weten niet langer akkoord te kunnen gaan met het gebruik van zijn grond door mij.
Mijn vraag is nu: Ben ik mijn recht van overpad kwijt bij mijn naaste buurman?
Zo nee, wat moet ik eraan doen om dit recht van mij ook na 1 jan. a.s. veilig te stellen, ook al kan ik het zijerf nog niet niet als overpad gebruiken, maar pas na afbraak van de schuur. Toelichting hierop: Ik vind het niet erg dat pas na het overlijden van de buurman de schuur wordt afgebroken om dit oude recht van overpad mogelijk te maken.

zondag 23 oktober 2011