Toenemende recreatie en recht van overpad

10 reacties

Langs mijn huis loopt een weg, die mijn eigendom is en aangemerkt als eigen weg, waarop een recht van overpad is voor aanwonenden/andere belanghebbenden als boeren en Natuurmonumenten. Daarnaast is het een voetpad, zodat ik voetgangers ook recht van overpad moet geven.

De laatste jaren wordt de recreatie enorm gestimuleerd in het gebied waar ik woon en komen er steeds meer mensen over mijn terrein met als gevolg toename van vervuiling, recreatie op mijn terrein en verstoring van rust en privacy. Diverse organisatie plannen wandelingen over de weg of nemen deze op in adviezen voor wandelingen. Toezicht is er bijna niet, omdat het om privé-terrein gaat, maar overlast dus wel degelijk. Ik vraag mij af of ik bij de organisaties kan afdwingen dat zij de weg niet in hun plannen opnemen of er andere mogelijkheden zijn om de verstoring te beperken danwel te compenseren.

zaterdag 6 december 2014