Verzwaren recht van overpad

1 reactie

Perceel A en perceel B hebben over en weer recht van overpad om van en naar de openbare weg te gaan. Beide percelen liggen aan de openbare weg. Perceel B is een stuk groter en loopt helemaal achter perceel A. Perceel B wil op de grond achter perceel A een groot aantal woningen gaan bouwen welke zullen worden verkocht. De grond zal dus gesplitst worden. Op grond van art. 5:76 BW zal de erfdienstbaarheid blijven bestaan indien het heersende erf wordt gesplitst.

In de notariële akte staat vermeld dat er een erfdienstbaarheid is gevestigd van weg om te gaan van- en naar de openbare weg, naar- en van het heersende erf over de thans op het lijdend erf bestaande op- en afrit.

Hebben de nieuwe eigenaren van de nieuw te bouwen woningen ook recht van overpad ten laste van perceel A of is dit een verzwaring van de erfdienstbaarheid welke perceel A niet hoeft te dulden?

dinsdag 8 maart 2016