Van wie is de buitengang

1 reactie

Hallo

Ik heb een vraagje ivm recht van voetpad.

Ik heb dit huis ongeveer 6 jaar geleden gekocht, volgens mij is de buitengang van ons op het uittreksel Kadastrale Kaart staat het ook dat het bij ons perceel hoort.
Nu zeggen de buren dat de buitengang van hun is nu heb ik de koopakte opgezocht en daar staat het volgende in ....

De bewoner en gebruikers van gezegd woonhuis met erf en tuin Adres van de buren ,deel uitmakend van het onverkochte gedeelte van gezegde perceel 3351, zoals dit woonhuis met erf en tuin thans bij de huurder daarvan in gebruik is, hebben het recht van voetpad met het recht om met een kruiwagen daarover te rijen door gezegde buitengang, uit te oefenen op de thans bestaande wijzen, van- naar de (adres), wordende te dien einde de daartoe strekkende erfdienstbaarheid gevestigd ten nutte van het onverkochte gedeelte van gezegde perceel 3351 en ten laste van het bij deze verkochte.

Wie heeft er nu gelijk de buren of ik?

Alvast mijn dank voor het beantwoorden van mijn vraag.

woensdag 3 september 2014