Voor wie geldt recht van overpad?

1 reactie

Ik heb een stuk grond waarover ik recht van overpad moet verlenen aan mijn buren. In mijn beleving is dit alleen voor de bewoners van dit pand en niet voor familie en vage kennissen. Het recht van overpad wordt gebruikt om vanuit de tuin van de buren, via mijn erf, naar een steiger te lopen waar een bootje ligt. De tekst in het koopcontract is: Ter uitvoering van het tussen partijen overeengekomene: -vestigen verkoper en koper ten behoeve van het verkochte en ten laste van het aan verkoper in eigendom zijnde perceel kadastraal bekend als gemeente xxxxxxx sectie x nummer xxxx, de erfdienstbaarheid inhoudende het recht voor het heersend erf (het verkochte) om het dienend erf te voet te betreden om te komen van en te gaan naar het xxxxxxwiel, vice versa, zulks op de voor het dienend erf minst bezwarende wijze en uit te oefenen over het noordelijke deel van het dienend erf. Weet iemand of ik recht heb om de toegang tot mijn erf te ontzeggen voor familie en vage kennissen van de buren?

woensdag 12 augustus 2015