Wie heeft er recht van overpad en waarvoor?

4 reacties

Ik heb een vraag waarvan ik hoop dat iemand mij hiermee kan helpen. Sinds drie jaar zijn wij eigenaar van een twee onder één kap woning. Er is sprake van een erfdienstbaarheid waarbij ons erf het lijdende erf is. In de akte van vestiging staat niks over specifiek gebruik, alleen voor het bereiken van de openbare weg. Onze buren hebben dus recht van overpad om achterdeur en schuur te bereiken vanaf de openbare weg. Maar zij hebben ook een voordeur via welke zij de openbare weg kunnen bereiken. Echter komt al het bezoek, gasten en familie via de achterdeur en dus over ons pad. Nu ben ik kwaadste niet en heb ik dit de afgelopen drie jaar gedoogd, maar sinds onze zoon kan lopen kan ik niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het voor ons is dat het hekje (dat ons erf afsluit naar de openbare weg) dicht moet. Men heeft hier kennelijk maling aan want het hekje staat vaak onvergrendeld open. Als ik vraag of dit nageleefd kan worden wordt ik uitgelachen en dat geeft mij het gevoel dat ik wellicht wat minder vrijgevig moet zijn met dat wat ik op mijn erf toesta qua bewegingen.

Wat zijn mijn rechten en moet ik mij wenden tot een advocaat om opheffing van recht van overpad via de rechter te verkrijgen?

Uw antwoord wordt zeer gewaardeerd.

donderdag 23 april 2015