Beeindiging samenlevingscontract terwijl we nog samenwonen

1 reactie

Twee maanden geleden heb ik de relatie beëindigd. We wonen nog wel samen. Over een aantal dagen ga ik voor ongeveer 2 maanden naar het buitenland. We hebben afgesproken dat ik tenminste voor een bepaalde datum terugkom en dan op zoek ga naar een andere woning.
Nu wil mijn ex-vriend dat ik een brief/overeenkomst onderteken waardoor het samenlevingscontract beëindigd wordt. Het huis staat op zijn naam. We hebben geen kinderen.
Welke risico's zijn er voor mij wanneer ik dit onderteken?
Dan denk ik vooral aan: wat als mijn ex-vriend overlijdt terwijl ik nog geen andere woning heb? Heb ik dan nog een dak boven mijn hoofd? Kan zijn familie mij toegang tot het huis weigeren? Wat gebeurt er met mijn spullen?
Zijn er nog andere risico's? Welke?
Is het rechtsgeldig wanneer we zo'n brief/overeenkomst zelf opstellen?
Is het rechtsgeldig wanneer er een afspraak bij komt die als volgt luidt: "Sofie blijft op het huidige adres wonen totdat zij een eigen woonruimte heeft. Dit geldt ook bij overlijden van ex-vriend."
Wat is het risico voor mijn ex-vriend wanneer ik zo'n brief niet onderteken. Oftewel het samenlevingscontract laat bestaan.

vrijdag 6 november 2015