Beeindiging samenwonen zondercontract met hypotheek

0 reacties

Feiten:

K. heeft 50.000 euro “geleend/gekregen” van haar vader.
Met dit bedrag heeft K. 31.000 euro afgelost op de hypotheek van K. en M.
M. heeft van feb. 2012 tot nov 2012 niet voldaan aan zijn betaalverplichting van de hypotheek.
K. heeft van feb 2012 tot nov 2012 in de woning gewoond en de hypotheek betaald. Maar heeft M. niks vergoed voor 50% wonen op zijn eigendom.
Inboedel is onderling verdeeld, echter maakt K. Nu aanspraak op zogenoemde overwaarde van het deel dat M. heeft meegenomen.
M. en K. deelden 1 rekening voor de boodschappen, verder werd er gespaard op de persoonlijke rekening van K.

Vragen:
Heeft K. recht op de helft van 31.000 die zij heeft afgelost?

Kan K. Aanspraak maken op de helft van woonlasten?

Zo ja, kan M. Een vergoeding vragen aangezien hij in een huurhuis verbleef en deze lasten alleen moest betalen?

Hoe wordt waarde van boedel berekend? Bv motor, dagwaarde of aanschafwaarde?

Heeft K. Recht op het bedrag in verschil van waarde boedel?

Hoe kan men aantonen dat iets zijn eigendom is? Gaat dit om naam aankoopbon, rekening waar het geld vandaan is gekomen?

Heeft M. Recht op een deel van het spaargeld wanneerhij kan aantonen dat hij geld stortte op deze rekening?

vrijdag 8 maart 2013