Heb ik recht op bijdrage in de maandelijkse kosten ten tijden van leegstand?

2 reacties

Feiten Woning gekocht in Maart 2007 - Eigendomsakte op mijn naam - Hypotheekakte op twee namen - Standaard samenlevings contract waarin geen verdeling van bezittingen is opgenomen maar wel een artikel waarin wordt vermeld: - Hypothecaire schuld: de hypothecaire schuld de dato dertien maart tweeduizend zeven wordt - voor wat betreft de interne verhoudingen van partijen - geacht een privé-schuld te zijn van comparant 1 Achtergrond Hypotheek kon niet op 1 salaris rondkomen, vandaar benodigd op twee salarissen Partner in kwestie was nog studerend en had geen vast inkomen Waren pas 1 jaar samen Reden voor: - Het zetten van de eigendomsakte op mijn naam: zekerheid dat ik partner niet moest uitkopen stel dat de partner er met de buurman vandoor ging (spreekwoordelijk) - Het plaatsen van artikel 12: zekerheid voor partner dat ze niet als student met een schuld opgezadeld zou zijn mocht ik er met de buurvrouw vandoor gaan (spreekwoordelijk) - Ik heb altijd hypotheek betaald, zij de helft van de overige gemeenschappelijke huishouding (G/W/L, gemeentelijke belastingen, verzekeringen, VVE) en de volledige boodschappen - Zodra zij een vast inkomen zou hebben wilden we samenlevingscontract wijzigen en naar evenredigheid van inkomen aan alle lasten inclusief hypotheekschuld bijdragen (nooit van gekomen helaas) De situatie nu De woning staat sinds Juli 2011 in de verkoop In Juli 2012 besloten uit elkaar te gaan. Ik ben per 1 augustus 2012 in Maastricht gaan wonen (einde gemeenschappelijke huishouding) Op 6 Januari 2014 is het samenlevingscontract op verzoek van partner met wederzijds goedvinden schriftelijk opgezegd bij de notaris Partner is tot Februari 2014 in woning blijven wonen tegen vergoeding van alle kosten Woning is daarna middels verhuur in de leegstandswet verhuurd - ten tijden van leegstand heeft ex-partner de helft van de kosten gedragen in die tijd. Ik heb in Juli 2013 een nieuwe woning gekocht en hypotheek hiervoor afgesloten In 2014 de afspraak gemaakt dat ik wilde meewerken aan een ontslag uit de hoofdelijke aansprakelijkheid mits een schriftelijke bevestiging dat zij de helft van de overgebleven restschuld zou aflossen - dit is afgewezen door hypotheekverstrekker aangezien ik al een tweede hypotheek heb Conflict - restschuld na verkoop woning Sinds 2015 weigert ex-partner nog langer verantwoordelijkheid voor de aangegane hypotheekschuld - Restschuld: Indien de woning verkocht wordt blijft er een restschuld over. - Kosten bij Leegstand: de maandelijkse lasten terwijl de woning leeg staat ex-partner weigert bij te dragen in de restschuld, beroepend op het artikel in het originele samenlevingscontract ex-partner weigert bij te dragen in de kosten bij leegstand onder het motto jij bent eigenaar dus het is jouw verantwoordelijkheid Vragen - Verdeling rest schuld - hoe staat dit juridisch gezien ervoor? - Naar mijn mening is artikel 12 uit het samenlevingscontract niet langer rechtsgeldig omdat: - Samenlevingscontract is met wederzijds goedvinden op verzoek van haar ontbonden en was al automatisch ontbonden ten tijden van beëindiging gemeenschappelijke huishouding - Het artikel dat destijds opgenomen was ter bescherming van de nog studerende ex partner wordt nu geprobeerd in hun voordeel te benutten - Heb ik recht op een bijdrage in de maandelijkse kosten ten tijden van Leegstand? Alvast bedankt voor jullie reacties.

maandag 3 augustus 2015