Geluidsoverlast buren

11 reacties

Beste lezers,

Een paar jaar geleden hebben wij ons huis gekocht. De vorige eigenaar was een pensioenfonds dat deze huizen via een particuliere instelling verhuurde. Contact met alle andere bewoners van de straat is prima maar met de buren aan één kant zijn er problemen met geluidsoverlast: slaan met deuren, harde muziek, bespelen van basgitaar, onderling geruzie en geschreeuw. Het laatste was eens zelfs zo erg dat we dachten dat er zich een gezinsdrama afspeelde. We hebben toen melding gemaakt bij de politie (van de agressie, niet van overlast). Deze buren huren hun huis.

We hebben de afgelopen drie jaar verschillende pogingen ondernomen om het bespreekbaar te maken (o.a. een nette brief waarin we vragen of het iets minder mag). De buurman ook eens uitgenodigd voor een gesprek zodat we afspraken konden maken. Helaas wordt daar door de buren niet op ingegaan. Soms gaat het dan een paar weken goed maar uiteindelijk zitten we dan weer dagenlang in de herrie. De wijkagent omschrijft het als: "Het zijn mensen van een andere sociale klasse met andere normen en waarden". En daar moesten we dan maar rekening mee houden. Uiteindelijk hebben we ook hun verhuurder aangeschreven, waarna het dan weer tijdelijk wat rustiger was. Ook andere buren blijken eerder overlast van deze mensen te hebben gehad.

Het contact met de overlastveroorzakende buren is inmiddels helemaal weg. Zij hebben ons nooit echt begroet, wij hebben daarentegen nog een tijd ons best gedaan. Het lijkt er wel op alsof deze mensen gewoon hun ding willen doen zonder rekening te houden met een ander. Bewust niet in gesprek gaan zodat ze onschendbaar zijn.

Heeft iemand ook deze ervaring? En met name: hoe los je zoiets op?

Alvast bedankt!

zondag 31 juli 2011