industriebestemming verjaard?

0 reacties

Midden in een woonwijk ligt een braakliggend terrein (gras) behorend bij een kantoorpand in onze straat. De achtertuinen van de omliggende straten grenzen aan dit terrein. Het kantoorpand stond er voor de oorlog al. Het ongebruikte terrein erachter was tot +/- 1983 van een bedrijf dat er rijdend materieel en bijbehorende benodigdheden stalde. Dat wil zeggen dat er er destijds wat onderdelen van happers en platen waarover vrachtwagen kunnen rijden lagen. 's Avonds werd er (een gering) aantal vrachtwagens gestald. Het terrein is door aangrenzende 'het kantoorpand' destijds 'overgenomen voor 2 gulden en schoongemaakt. Bij het ontstaan van het terrein was dit het einde van het dorp. In de jaren vijftig en zestig is het dorp met nieuwbouw uitgebreid, zodat dit terrein tussen huizen ingeklemd kwam te liggen. Nu heeft 'het kantoorpand' een omgevingsverguning aangevraagd voor een bedrijfhal op dit terrein, dat van oudsher dus een bedrijfsterrein is. Het wordt een golfplaten geval, zonder ramen met aan 2 zijden grote garagedeuren van 50 meter breed, 30 meter diep en 8 meter hoog met een milieuvergunning 3.2.
De bedrijfshal komt dermate dichtbij de achterpuien (en helemaal bij de erfgrens) van de woningen dat dit enorm veel licht gaat schelen. (20-25 meter van de achterpuien).
Het betreft een herinvestering. Er wordt een bedrijfshal elders in het dorp afgebroken en deze komt er voor in de plaats.
De buurt wordt door de gemeente aangeduid als 'gemengd gebied'.

- De Gemeente stelt dat het bedrijf er gewoon recht op heeft de 3.2 milieunorm mee naar het nieuwe pand te nemen
- De Gemeente stelt dat het bedrijf gewoon recht heeft op eigen terrein te bouwen, wat ze maar wil

Wij vragen ons het volgende af:
1. Hebben wij gelijk als wij stellen dat dit '3.2 bedrijf minimaal 50 meter van onze puien verwijderd moet blijven?
2. Hebben wij gelijk als wij stellen dat dit terrein al meer dan 30 jaar niet als bedrijfsterrein is gebruikt en dat wij
de bestemming bedrijfsterrein als verjaard beschouwen, omdat daarna de omgeving vol met huizen is gezet? Hebben we enige kans van slagen als we een nieuwe bestemming: woningbouw vragen?
3. De nieuwe bedrijfshal wordt waarschijnlijk met van die stalen golfplaten opgetrokken. Wij bevinden ons nu net 100 m buiten de zone 'niet bouwen wegens vliegtuiglawaai'. Dat betekent dat we heel veel bulderende vliegtuigen over ons heen krijgen. Kunnen wij een geluidsstudie vragen i.v.m. de klankbordfunctie van dit gebouw richting omwonenden. Het gebouw gaat nl. een kleine rechthoek afsluiten.

Alvast bedankt voor het meedenken,
Hans.

zaterdag 25 oktober 2014