Onze buren verloederen hun huis en tuin en veroorzaken stank- en ongediertenoverlast

1 reactie

Wij recreeren permanent op een recreatiepark, staan in de gemeente ingeschreven, omdat we worden gedoogd. Wij hebben een vereniging van eigenaren en statuten met een huishoudelijk regelement. Daarin staat in heldere taal dat we onze huizen en tuinen moeten onderhouden. Onze oude buurman, die zelden aanwezig was, en er niet permanent mag wonen, heeft zijn huis en tuin verwaardeloosd en werd zo'n anderhalf jaar geleden door het bestuur gesommeerd, om de boel op te ruimen en op te knappen. Hij heeft toen mensen toegestaan om er gratis te mogen wonen, mits ze de tuin zouden opknappen en het huis zouden onderhouden. Deze mensen waren uit hun vorige huis gezet vanwege o.a. huurschulden. Met de tuin zijn ze een paar dagen fanatiek aan begonnen, maar niet verder gekomen dan alle rommel op een hoop te gooien en nooit meer af te voeren. De vuilnisbelt werd steeds groter en begon steeds meer te stinken. Ze gooiden er steeds meer vuilniszakken op, omdat ze naar hun eigen zeggen geen container bij het huis hadden. Na de buren herhaaldelijk te hebben aangesproken op hun geluidsoverlast en om hun rommel op te ruimen, hebben we het bestuur ingeschakeld (maart 2010). Die zeggen niets te kunnen doen, omdat er een huurcontract getekend had moeten worden, maar dat is niet gebeurd. Ook de verzoeken van het bestuur werden in de wind geslagen. In juli spanden de buren grote zeilen op het dak, omdat het zo lekte. Dat wisten ze al bij intrek van de woning, want dat hebben ze al schreeuwend kenbaar gemaakt. Het geklapper van die zeilen geeft veel overlast en is geen gezicht. Er is door het bestuur herhaaldelijk verzocht om de zeilen van het dak te halen en de vuilnis uit de tuin te ruimen. Ook de eigenaar is herhaaldelijk aangeschreven en gesommeerd het huis op te ruimen of zich van de gebruikers te ontdoen. De eigenaar reageert niet of nauwelijks en zegt bang te zijn voor de gebruikers. Ondertussen lag er al meer dan 20m3 en werden er in de buurt en bij ons ratten geconstateerd en gevangen. Wij hebben toen geeist aan het bestuur dat de rattenbestrijding ingeschakeld zou worden. Ondertussen hebben wij en het bestuur melding gedaan bij de GGD en contact opgenomen met de wijkagent. Die wisten ons te vertellen dat de rattenbestrijding niet zou komen, omdat eerst de haard weg moest zijn, dus eerst de vuilnisbelt weg uit de tuin van de buren. Daarop heeft het bestuur een medium grote container geleverd en bij de buren voor de deur neer gezet om het vuil in af te voeren. Drie keer hebben ze de container in zo'n 10 minuten gevuld en bij het vuilophaalpunt gezet. Maar in de tuin is daar van niets te zien. Wij vermoeden dat al dit vuil van binnen komt, gezien de grote hoeveelheden aan (huis)dieren ze hebben. Wij hebben toen op aanraden van de wijkagent een brief geschreven naar het college van B&W, met een paar foto's erbij. Daar hebben we een reactie op gehad en er is een medewerker naar wezen kijken. Het huis is onbewoonbaar en er is sprake van ernsige overlast Er wordt gezocht naar nieuwe woonruimte voor deze mensen. Dit hele drama duurt nu al anderhalf jaar. En als ik met tranen in mijn ogen naar buiten kijk is er nog helemaal niets veranderd. De buren vertoneneen nihile inspanningsverplichting om de overlast te verbeteren, terwijl wij, het bestuur, de wijkagent, de GGD, de gemeente en zorginstellingen een enorme inspaning leveren mde situatie te veranderen. Onze kinderen mogen al niet meer in onze vrij grote tuin spelen, omdat het zeer penetrant stinkt, naar wat wij vermoeden van rattenuitwerpselen. Ook ons verzoek om uiteindelijk voor de kerst hun tuin van vuil te ontdoen en de zeilen van het dak te halen is in de wind geslagen. Wij gunnen deze mensen een fatsoenlijk dak boven hun hoofd, maar er is volgens ons geen enkel excuus of rechtvaardiging, dat zij hun verloederde huis en tuin niet hoeven op te ruimen. Het staat in de planning dat wij dat zelf meteen paar vrijwilligers moeten doen. Maar dit wordt telkens weer uitgesteld. Nu wordt er alle zorg op dit gezin gezet, maar voor ons veranderd er ondertussen niets. Wij kijken uit op een vuilnisbelt met een verloederd huis en klapperene zeilen op het dak. Deze verhouding ervaren wij als erg scheef en onrechtvaardig. Bestaat er de mogelijkheid om een schadevergoeding te krijgen? Bij de eigenaar van het huis of de huidige gebruikers/vervuilers? Ik voel me niet meer veilig in mijn eigen huis en wordt er letterlijk en figuurlijk echt ziek van. Ik ben op zoek naar (tijdelijke) andere woonruimte. Ook dat zou ik graag vergoed zien.

woensdag 29 december 2010