opvang van negen "ex"verslaafden in een woning

5 reacties

Geachte lezer, Katwijk 24-4-2011

Graag wil ik uw aandacht vestigen op het volgende .
Stichting De Brug heeft een pand gekocht in de Jan Tooropstraat , de bedoeling hiervan is om er negen “ex”verslaafde in onder te brengen die toch al zeker drie maanden “clean” zijn.
Nu heb ik niets tegen mensen die weer willen proberen in de maatschappij her in te treden ,
Maar wat voor volk trekken deze mensen aan uit hun verleden. Dit pand staat n.l in een zeer kinderrijke buurt en staat op circa 200 meter van een lagere school.
Hier komt ook nog eens bij dat de gehele buurt uit koopwoningen bestaat en zeg nou zelf , welk gezond denkend mens gaat zich nog vestigen in de buurt van een pand waar negen ex verslaafde inzitten. M.a.w dit betekend een zeer grote waardedaling van alle omliggende panden. Nu rijst er ook de vraag dat wie gaat dat betalen?.
Nu schijnt er in 2004 een vergunning afgegeven te zijn om er 1 verstandelijk gehandicapt ,
kind in onder te brengen. Deze zelfde vergunning word nu gebruikt om er negen ex verslaaf-
de in onder te brengen.
Dit lijkt mij een duidelijk geval van oneigenlijk gebruik van deze vergunning.
Hier is destijds in 2004 de gehele buurt niet mee akkoord gegaan.
Volgens mij moet er in zo’n geval wel degelijk een nieuwe vergunning aangevraagd worden.
U kunt begrijpen dat ik hierover zeer ongerust ben en ik neem ook aan dat onze gemeenteraad
zich gaat buigen over deze zaak.
Mvrgr Jack r
Katwijk aan Zee

zondag 24 april 2011