parkeren door bezoek buiten de aangeduide parkeervakken

0 reacties

Hallo,

Ik woon in een appartementencomplex ( gehuurd ) en huur tevens een garagebox in dit complex via de woningvereniging. De inrit van deze garage bevindt zich op het terrein, en het terrein zelf is eigendom van de vereniging van eigenaren. het parkeerterrein is alleen toegankelijk voor huurders van een parkeerplaats die in bezit zijn van een speciale sleutel. Toegang geschiedt door middel van een zgn. speedgate.Het parkeerterrein is omgeven door 3 blokken appartementen: te weten 2 blokken huurappartemeneten en 1 blok koopappartementen. Nu is al sinds geruime tijd een bezoeker ieders keer zijn auto zodanig hinderlijk aan het parkeren dat het in en uitrijden via de garage moeilijk is, en andere bewoners klagen hier ook over. Na lang aandringen mijnerzijds heeft nu de woningstichting de moeder van deze persoon aangeschreven op dit feit, echter mijnheer blijft volharden en trekt zich nergens iets van aan. Persoonlijke navraag bij hem levert als antwoord op: " dat hij voor niets en niemand zijn wagen daar zal verplaatsen"......daar ik het gevoel heb dat de woningstichting ook niet voldoende aan deze zaak tijd besteed is mijn vraag nu: Sta ik in het gelijk dat ik mag verlangen dat mijnheer zijn wagen daar parkeert waar het moet, namelijk in de daarvoor bestemde parkeervakken, en dat de woningstichting hem hierop moet kunnen aanspreken. Ik heb ook foto's van dit parkeerwonder, ook zijn deze in bezit van de woningstichting, maar ik vang altijd bot, als ik bel wordt er gezegd dat ik wordt teruggebeld, maar hoor hierna niets meer, ook op reeds verzonden mails wordt niet geantwoord. Ik zelf krijg het vermoeden dat men hoopt dat ik niet meer onderneem, maar ik ben huurder in dit complex, en als huurder heb ik ook rechten en plichten, en die heeft ook een woningvereniging tov zijn huurders.

Wat raadt u mij aan als verdere actie?

Met vriendelijke groet,

Chris

zondag 16 oktober 2011