Stankoverlast

2 reacties

Sinds de 12,5 jaar dat onze apartementen bestaan, hebben mijn benedenburen de gewoonte iedere vrijdag buiten, onder mijn balkon, vis te bakken. Meerdere keren heb ik bij hen aangegeven dat dit bij mij overlast veroorzaakt omdat mijn woonkamer de hele avond naar vis stinkt. Hier hebben zij niets mee te maken.....

Sinds vorig jaar maken de buren er gewoonte van hun groene afvalbak onder mijn keukenraam te parkeren. Voor de afvalbakken zijn speciale ruimtes gemaakt, waar iedere bewoner zijn eigen grijze en groene bak kan zetten. Ook na herhaaldelijke verzoeken, weigeren de buren hun afvalbak onder mijn keukenraam weg te halen. "Dat zijn jouw zaken niet!"
Volgens mij zijn dit mijn zaken wel. De bak staat nu op grond van de gemeente en niet van hen zelf. Verder hebben de buren een tuin ter bschikking, waarin zij ook de bak kunnen plaatsen.

Het afval uit hun vijver, het oude frituurvet, etc. wordt in de gemeentebeplanting weggegooid. De auto wordt gewassen (incl. schuim/shampoo) op het gemeentegras,

U begrijpt, de stank van de groene bak onder het keukenraam en de vislucht iedere vrijdag onder mijn balkon, zijn sinds geruime tijd een enorme bron van overlast.

Afgelopen weekend kwam de buurman bij mij klagen omdat mijn auto - volgens hem - zo asociaal geparkeerd stond dat hij er niet meer langs kon. De parkeerplaatsen zijn eigendom van de bewoners van de apartementen. We hebben het hier over ca, 5 - 10 cm. De buurman dreigde met beschadiging van mijn auto omdat hij er tenslotte niet langs kan.

U begrijpt dat deze situatie inmiddels inhoudbaar is geworden. De buren veroorzaken alleen maar overlast voor de andere bewoners en uiten bedreigingen.

Kunt u mij adviseren hoe ik hiermee om moet gaan?

dinsdag 20 maart 2012