Eigen woning met expartner>expartner gaat trouwen>gevolgen m.b.t. eigendom gezamenlijke woning?

3 reacties

Geachte jurist,

Mijn expartner en ik hebben een woning in gezamenlijk bezit, waarvan wij ieder de helft van de maandelijkse hypotheeklasten voldoen.
Ik woon in de woning die te koop staat.
De onderlinge gemaakte afspraken zijn goed en worden nageleefd.

Nu gaat mijn expartner in 2014 trouwen en weet nog niet of hij dat op huwelijkse voorwaarden of in gemeenschap van goederen gaat doen. Hij is overigens ondernemer met een eigen BV.
Wat voor gevolgen heeft een huwelijk van mijn expartner m.b.t. het eigendomsrecht van de woning? Wat gebeurt er als mijn expartner wel in gemeenschap van goederen trouwt? Wordt zijn nieuwe vrouwe mede eigenaar van de woning en wat voor gevolgen heeft dit?
Kunt u mij van informatie voorzien?

Bij voorbaat dank.
K. de de Jong

woensdag 8 januari 2014