Ex hertrouwd op huwelijkse voorwaarden, partner wilt niets met huis te maken hebben maar woont er wel. Wat nu?

6 reacties

In 2010 zijn mijn ex en ik gescheiden. In het convenant staat dat de woning aan mijn ex wordt toegedeeld onder de verplichting om de op deze woning rustende hypothecaire lening voor zijn rekening te houden en deze te voldoen als zijn eigen schuld met uitsluiting van de vrouw. De toedeling van de onroerende zaak vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de hypotheeknemer de vrouw ontslaat uit de hoofdelijkheid van de verplichting m.b.t. genoemde hypothecaire schuld. En om een notariële akte te verlijden waarbij de onroerende zaak aan de man wordt geleverd. De vrouw ziet af van haar aanspraken op het ouderdomspensioen van de man. In datzelfde jaar gaf de hypotheekverlener geen toestemming voor het overzetten van de hypotheek naar mijn ex. Bij verkoop zal er ook een restschuld overblijven. Inmiddels zijn we 5 jaar verder. Mijn ex woont met zijn nieuwe vrouw in die woning en betaald netjes alle vaste lasten, maar ik ben nog steeds hoofdelijk aansprakelijk. De hypotheek schijnt nog steeds niet te kunnen worden overgeschreven op zijn naam. Hij is op huwelijkse voorwaarden hertrouwd en zijn vrouw wilt niets met de woning te maken hebben en dus ook haar naam niet binden aan de hypotheek. Graag wil ik weten of er mogelijkheden zijn om toch van deze hypotheek af te komen? Kan het zo zijn dat zijn vrouw niets met de woning te maken wilt hebben, maar er al wel jaren in woont? Zou de hypotheek wel naar mijn ex kunnen worden overgeschreven als zijn vrouw "huur" aan hem moet betalen, waardoor zijn inkomen hoger wordt? Zolang ik aansprakelijk blijf voor deze hypotheek zou ik nooit een andere woning kunnen kopen, dus ik hoop hier wat antwoorden te kunnen krijgen of mogelijkheden die ik zou kunnen uitzoeken.

zondag 1 februari 2015