Ex verlaagd en stopt voor oudste de alimentie, mag dit zomaar?

0 reacties

Goedendag,

Mijn vraag is waar hebben we recht op en welke weg kunnen wij het beste bewandelen?

Hier ons verhaal.
Mijn ex en ik hebben eind 2003 besloten te scheiden en hebben dat is in 2004 gezamenlijk in goed overleg gebeurd.
Daar er dus 3 kinderen in het spel zijn ('95,'99 en '01), hebben we ook afspraken gemaakt over de alimentatie. Ook daar zijn we samen over uit gekomen met onze advocaat.
Hier is dus geen rechter aan te pas gekomen.

Toen hebben we besloten dat ik voor elk kind 175 euro per maand zou krijgen. Op even gemodder op de data van storten na, is dat allemaal goed verlopen. Tot onze oudste 18 jaar werd.
Hij is toen het geld op haar rekening gaan storten, wat natuurlijk prima is. Alleen zonder overleg (ik noem even melden dat hij het gaat verlagen nl geen overleg) is het bedrag verlaagd naar 140 euro. Ik vond het een beetje vreemd, maar mijn dochter vond dat ik daar geen ruzie over moest maken.

Eind 2014 kreeg ik een brief met de melding daarin dat hij vanwege belasting verandering het bedrag gaat verlagen naar 130 euro per kind en de oudste die nu inmiddels 19 jaar is krijgt niets meer. In zijn ogen is zij oud genoeg om het zelf te redden en dat hij totaal in zijn recht staat door het bedrag te verminderen. Hij zette er ook nog de site van het LBIO erop, om nadruk op zijn recht aan te tonen. Die site ben ik dus goed gaan bekijken en veel meer gaan uitzoeken. Daar kom ik toch tot de ontdekking dat er zoiets als een indexering is en dat dat in scheidingspapieren en of convenant terug te vinden is, wat wij daar voor afgesproken hebben.
In de scheidingsperiode is mijn toenmalige schoonvader overleden en de koopwoning moest leeg, omdat de nieuwe bewoners erin wilde. Daardoor heb ik, samen met de kinderen, tijdelijk (plusminus 3 maand) in een vakantiehuisje op een Landall park gezeten. Ik heb netjes gezorgd voor verdeling van de inboedel, zodat mijn ex zijn moeder kon steunen enz.
Daardoor zijn dus veel spullen in dozen terecht gekomen en bij familieleden op zolders gezet. Puntje bij paaltje geen convenant meer in huis. In goed vertrouwen ging ik er vanuit dat mijn ex het goed deed en daarom ook nooit een reden gezien om het convenant op te zoeken en dat na te trekken.
Nu hij dus zelf met zomaar met verlaging en stop leggen begint en ik op het LBIO ook over het convenant heb gelezen, wil ik het convenant nu toch door eens door kijken. Daarom heb ik een kopie opgevraagd bij de toenmalige gezamenlijke advocaat en heb ik het convenant deze week ontvangen.
Dit staat in het convenant over de indexering van de alimentatie.

< 3.3 Partijen sluiten de wettelijke indexering als bedoeld in artikel 1 :402a BW telken jaren uit. In plaats daarvan zal de in artikel 3.1/3.2 bepaalde alimentatie jaarlijks worden verhoogd met het percentage dat gelijk is aan het percentage waarmee het bruto inkomen van de man in het voorafgaande jaar is gestegen ten opzichte van het daaraan voorafgaande jaar, voor het eerst per 1 januari 2004. Ten einde de vrouw over deze verhoging te informeren zal de man na afloop van ieder kalenderjaar aan de vrouw een kopie van de jaaropgave van zijn werkgever (s) doen toekomen. >

Vanaf 2004 kreeg ik 175 euro per kind en dat is al de jaren nadien zo gebleven, ook heb ik geen enkele keer een jaaropgave van hem ontvangen.
Ik wil helemaal niet inhalig overkomen of zo, maar dit zijn ook zijn kinderen en wij (ik met mijn partner vanaf 2005) vinden het steeds lastiger om rond te komen.
Hij is de hoofdverdiener in ons huis en heeft nog nooit geklaagd dat hij voor de kosten van mijn kinderen opkomt. (daarbij hebben wij ook nog een zoon samen)
Nu missen we ineens 200 euro per maand (eigenlijk 225 euro per maand als je mee telt waar mijn dochter op de gekort is toen ze 18 werd) en dat terwijl mijn oudste dus nu ook studie kosten heeft 1200 euro lesgeld, zoon naar HAVO/Atheneum gaat en 190 euro ouderbijdrage, 190 per kwartaal voetbal en 50 euro per maand aan ov maand abonnement kwijt zijn....enz enz enz

Nu is de situatie tussen mijn ex en mij nogal verergerd en hebben totaal geen goed contact meer, door een voorval vorig jaar dat los van de alimentatie staat. Dus overleg gebeurd helemaal niet meer. Gelukkig ook geen gescheld over en weer, maar we praten gewoon niet meer met elkaar. Alles wat er geregeld moet worden, doen we nu met brieven en als we tot een overeenkomst moeten komen, dan gaat dat in tweevoud ondertekend. Afspraken voor wanneer de kinderen komen ed dat regelt hij met de kinderen die du dus oud genoeg zijn om zelf aan te geven wanneer ze komen en wanneer niet.

Oké, sorry voor lang verhaal, en dank je wel als het gelukt is alles te lezen.

Wat kan ik nu het beste doen?

Met vriendelijke groeten Frommie

zondag 8 maart 2015