Huis en hypotheek na scheiding, drie vragen: over aflossing, verkoopklaar maken en verkoopprijs.

0 reacties

Geachte heer, mevrouw,

Ik ben gescheiden en heb in november 2007 onze gemeenschappelijke woning verlaten. Mijn ex heeft in december 2010 de gemeenschappelijke woning verlaten. Beiden wonen we nu in een huurhuis. Deze woning staat nu leeg en in convenant is vastgelegd dat deze verkocht moet worden en de opbrengst minus hypotheekschuld 50/50 verdeeld moet worden. De scheiding is medio 2009 door de rechtbank uitgesproken.

In het convenant staat dat de vrouw haar gedeelte van de hypotheekrente (50%) betaalt en de man zijn gedeelte (50%). In praktijk betaal ik, als man, de gehele rente en hou haar gedeelte in op de partneralimentatie. Daarnaast is de man verantwoordelijk voor alle 'kosten' die aan het huis verbonden zijn, zoals gemeentelijke belastingen, etc. Aldus het convenant.

In het convenant is niets apart geregeld over de premie kapitaalverzekeringen. In praktijk worden deze nog steeds door de man betaald. In feite zijn deze altijd door de man betaald, omdat de vrouw geen eigen inkomen heeft of tijdens de looptijd van de hypotheek zelfs maar heeft gehad.

Omdat de lasten voor drie woningen (huur van mijn woning, huur van de woning van mijn ex-vrouw via de partner alimentatie en de rente / premies voor de oude koopwoning) mij boven het hoofd groeien, heb ik mijn ex vrouw voorgesteld de hypotheek schuld aflossingsvrij te maken. De bank is akkoord, maar mijn ex weigert mee te werken omdat daardoor haar helft van de opbrengst bij verkoop lager uit zal vallen (de premies leiden in theorie tot aflossing, mist de abn/amro een beetje redelijk belegt, want het is ook mogelijk dat de belegging niets opbrengen).

Er hebben drie makelaars naar het huis gekeken. De geschatte verkoopopbrengst ná verkoopklaar maken lopen uiteen van 240.000 via 270.000 tot 300.000. Gemiddeld dus 270.000 euro. De hypotheekschuld bedraagt 235.00 euro. De waarde van de kapitaalverzekeringen momenteel 25.000 euro. Dus opbrengst = 270.000-235.000+25.000=60.000 euro, gedeeld door twee is elk 30.000 euro. Mijn ex wil het huis voor miniaal 310.000 verkopen zodat er 100.000 te verdelen is oftewel elk 50.000 euro.

De woning is momenteel niet verkoopklaar. Er moeten enkele reparaties aan het dak (van de schuur) worden verricht en alles moet gewit worden. Afgesproken was dat ik voor de dakreparaties zorg zou dragen en mijn ex vrouw voor het schilderwerk. Afspraak dateert van half januari 2011, toen de makelaars kwamen kijken.

Ik wil:
- problemen met de bank voorkomen en dus de hypotheek aflossingsvrij maken tot aan de verkoopdatum.
- de woning zo spoedig mogelijk verkoopklaar maken.
- de woning zo spoedig mogelijk verkopen tegen een normale marktconforme prijs (dus géén Hoofdprijs)

Mijn ex:
- wil de hypotheek zo houden
- maakt geen haast met schilderwerk (lees: heeft nog niets gedaan in zes weken tijd)
- wil de hoofdprijs, liefst 350.000 wat de woning ooit waard zou zijn geweest vóór de crisis op de woningmarkt

De hoofdvragen die ik U stel:
- Hoe komen we daaruit? Een mediator? Kan ik aflossingsvrij maken afdwingen, desnoods via de rechter?
- Hoe krijg ik haar aan het schilderen of kan ik het werk laten uitvoeren door schilder en de kosten 50% verhalen?
- Hoe kan ik voor zorgen dat ook zij een redelijk bod van koper straks aanvaardt? Vooraf via de rechter?

Enkele subvragen:
- Wie heeft er recht op de opbrengst van de gedane premiebetalingen vanaf het moment dat de scheiding is uitgesproken?
- Kan ik zonder haar toestemming gemaakte kosten verkoopklaar maken straks aftrekken van de verkoopopbrengst via de notaris?
- Als ik er met haar niet uitkom (zoals tot nu toe) wie weet er dan een GOEDE advocaat voor mij?

Met vriendelijke groet,
Cornelis van Hulst.

zondag 13 maart 2011