Hypothecaire verplichten na beïndiging van relatie

5 reacties

Situatieschets:

In augustus 2008 kochten mijn ex-partner en ik een koopwoning.
Wij hebben destijds een hypotheek aangevraagd / ontvangen en volgens de hypotheekakte zijn wij beiden 100% aansprakelijk voor het aflossen van deze hypotheek. Verder sloten we een samenlevingscontract af (zonder bijzondere aanvullingen)

Medio november 2013 liep onze relatie definitief stuk en eigenlijk zonder overleg is mijn ex-partner (na haar persoonlijke spullen te hebben gepakt) uit ons gezamenlijke huis getrokken. Zij is toen weer bij haar ouders ingetrokken. Ik verblijf dus inmiddels al enkele maanden alleen in onze gezamenlijke woning. Na overleg met mijn ex-partner en de hypotheekadviseur is de conclusie dat mijn ex-partner en ik het huis te koop zetten omdat 1 van ons beiden alleen de hypothecaire lasten (naast de andere vaste lasten) niet kan dragen. Het samenlevingscontract is uiteraard inmiddels ontbonden.
Dit is niet bij de notaris gebeurd maar is ontbonden middels een aangetekende brief. Er zijn dus verder geen (aanvullende) afspraken op papier vastgelegd.

V.w.b. deze totale kostenpost hadden wij het als volgt geregeld:
- Alle vaste lasten incl. de hypotheek werden / worden van mijn persoonlijke rekening afgeschreven.
- Alle grote incidentele uitgaven werden door mijn ex-partner betaald.
- Ik werk fulltime, mijn ex-partner werkt momenteel ook fulltime.

In een gesprek met mijn ex-partner heb ik haar voorgelegd dat ik alle vaste lasten (exc. de hypotheek) voor mijn rekening neem. Voor wat betreft de hypotheek heb ik aangegeven 50% - 50% te willen gaan afdragen. Wanneer ik dit immers voor 100% blijf doen, kom ik in de betalingsproblemen. Met de 50% - 50% gaat mijn ex-partner niet akkoord omdat zij (ondanks haar fulltime baan) vindt dat ik het “woongenot” geniet. Zij wilt tot `n voor haar gunstigere verdeling komen.

Uit deze situatieschets vloeit wat mij betreft een aantal vragen voort:

1. Het aflossen van het maandelijkse hypotheekbedrag (aflossing + rente) wordt door de bank volledig van mijn rekening afgeschreven. Ik heb mij bij het Juridisch Loket laten informeren over de vraag of ik een vordering heb op mijn ex-partner. Het antwoord daarop is kennelijk “ja”.
Vraag: klopt het dat ik op haar een vordering heb van 50% aangezien wij beiden hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de volledige hypotheeksom?

2. Ben ik afhankelijk van de vraag óf zij bereid is mee te betalen aan de hypotheekaflossing, of sta ik in mijn recht en kan ik dit van haar eisen wanneer zij weigert?

3. Op de site van “Vereniging Eigen Huis” wordt aangehaald dat het mogelijk is een incassobureau / deurwaarde in te schakelen wanneer mijn ex-partner weigert (het gelijke deel) mee te betalen aan het maandelijkse hypotheekbedrag, totdat ons huis verkocht is.
Vraag: klopt het dat ik inderdaad als burger de mogelijkheid heb om een incassobureau in te schakelen? Kan een incassobureau daadwerkelijk geld vorderen / beslag laten leggen op een inkomen of kunnen zij net als ik alleen maar verzoeken tot betaling over te gaan? Wanneer het antwoord hierop: "nee" is, heeft het dan überhaupt zin om een incassobureau in te schakelen?

4. Wanneer een incassobureau geen uitkomst biedt, kan ik mij kennelijk wenden tot de (kanton)rechter.
Vraag 1: Kan ik mij ook wenden tot een deurwaarder of is hier eerst een vonnis van de rechter voor nodig?
Vraag 2: Moet ik een advocaat inschakelen om mij te vertegenwoordigen bij de kantonrechter?
Vraag 3: Is het voor de rechter relevant om te weten of mijn ex-partner de draagkracht heeft om te betalen of kijkt hij / zij alleen naar de betalingsverplichting waaraan beide partijen gehouden zijn?

5. Zijn er buiten de hypotheek nog kosten waar wij beiden verantwoordelijk voor zijn, nog andere kosten waarbij de ex-partner niet onder betaling uitkomt?
De gemeentelijke belastingen bijvoorbeeld (gebaseerd op de WOZ waarde). Opstal, brandverzekering e.d. die nodig waren om een hypotheek te kunnen aanvragen?

6. Slotvraag: Welke rechten heb ik en welke middelen heb ik om mijn recht daadwerkelijk te halen?

donderdag 6 februari 2014