Niet nakomen van de afspraken in het echtscheidingsconvenant

1 reactie

In het convenant is opgenomen dat de ex van mijn dochter in de echtelijke woning blijft en dat er bij de notaris een akte zal worden getekend om dit definitief te regelen. Nu weigert de ex van mijn dochter, die in de woning blijft, medewerking te verlenen om dit bij de notaris te regelen. Hij wil wel de kosten betalen maar zij moet gewoon als mede-eigenaar geregistreerd blijven.
Kan dit zomaar? Brengt dit haar niet in de financiële problemen op termijn.
Wat kunnen wij het beste doen.
een bezorgde moeder en oma

vrijdag 30 maart 2012