onterecht verzoek hervatten partneralimentatieplicht

2 reacties

Hallo, ik ben inmiddels meer dan 10 jaar gescheiden en heb altijd netjes de alimentatieplichten ( die overigens tot 2015 lopen) jegens mijn ex-partner betaald. Nu wil het geval dat mijn ex-partner eind 2013 heeft aangegeven dat zij ging samenleven met een ander en dat daarom de alimentatieplicht voor mij kwam te vervallen. in januari is zij inderdaad met die ander gaan samenleven en ik heb geen alimentatie meer voor haar betaald. In het echtscheidingsconvenant was hier destijds het volgende over opgenomen:

>>AFWIJKING VAN ARTIKEL 1:160 BURGERLIJK WETBOEK
In afwijking van het in artikel 1:160 BW bepaalde wordt de alimentatieverplichting van de man opgeschort in geval de vrouw gaat samenleven met een ander als waren zij gehuwd, of als hadden zij hun partnerschap laten registreren, doch de alimentatieverplichting herleeft indien de samenleving van de vrouw binnen een periode van 8 maanden eindigt door welke oorzaak ook. Voorwaarde voor dit herleven van de alimentatieverplichting is dat de vrouw vóór aanvang van de samenleving de man schriftelijk in kennis stelt van haar voornemen te gaan samenleven, zulks met mededeling van het tijdstip waarop de samenleving zal aanvangen en van de naam van degene met wie zij zal gaan samenleven. Wordt aan deze voorwaarde niet voldaan dan geldt artikel 1:160 BW onverkort ook in geval van samenleven.<<

Mijn ex-partner heeft laten weten dat haar vriend nu weer op zichzelf gaat wonen en dat ik dus weer alimentatie voor haar moet gaan betalen. Ik heb haar echter gewezen op de voorwaarde in het convenant dat zij mij voor aanvang van de samenleving een brief had moeten overhandigen. Ik heb mijn ex hier in december ook meerdere malen aan herinnert, en zij gaf steeds aan dat ze dit nog moest doen, maar na 3 x om de brief te hebben gevraagd en omdat de samenleving inmiddels al gestart was, heb ik het er maar bij gelaten. Ik heb er daarna niets meer over gehoord en dus ook geen brief ontvangen en ging er vanuit dat zij sowieso niet meer van plan was om te herroepen aangezien de alimentatie in 2015 afloopt. Ik ben van mening dat mijn ex de alimentatieplicht niet kan herroepen omdat zij
niet aan de voorwaarde in het convenant heeft voldaan. Is dit correct? Mijn financien zijn inmiddels anders ingericht, de voorlopige teruggaaf is bijvoorbeeld naar beneden bijgesteld, en ik heb nu geen mogelijkheid om ineens weer partneralimentatie te betalen. Bovendien vraag ik me af, als ik volgens de voorwaarde in het convenant niet meer alimentatieplichtig ben, of ik deze dan nog wel van de belasting af kan trekken.

alvast bedankt voor de hulp!

vriendelijke groet,
een nette exgenoot

dinsdag 15 april 2014