Partner verplichten tot uitkoop

0 reacties

In 2010 kochten ik en mijn partner samen een woning.
Gezien het beroep van mijn partner en de beschikking over haar eigen financieel adviseur, heeft deze voorgerekend welke hypotheek verstandig was. Zodat mijn partner in haar eentje de lasten goed kon dragen, als we uit elkaar zouden gaan. We hebben gekozen voor 50% eigendom. Ik heb de complete woning verbouwd, het werk is door mijzelf uitgevoerd in een periode van 14 maanden. Wat ongeveer een 2500 uur is geweest.

Er is een samenlevingscontract opgesteld. Hierin is aangegeven dat er naar verhouding van salaris ingebracht zou worden. Toch heb ik overal de helft aan meebetaald terwijl partner 2x zoveel inkomen had.

6 weken nadat het huis bewoonbaar was heeft mijn partner aangegeven niet samen verder te willen Waarop ik mijn spullen gepakt heb en bij mijn ouders ben gaan wonen.

Hierop volgde een brief d.d. 27 januari 2012 waarop partner aangetekend kenbaar maakte het samenlevingscontract te ontbinden per 1 september en de kosten voor een half jaar over te nemen indien zij de beschikking behield over het huis. Mits zij de hypotheek af mocht trekken.

Ondertussen zijn we 14 maanden verder en staat het huis een jaar te koop.
Partner is woonachtig in het huis. De belastingaangifte moest ik ondertekenen op haar voorwaarden, anders dreigde zij de hypotheek te vorderen, hier is een brief van d.d. 18 mei 2012. Dit hield in dat ik voor de maanden van 2011 geen hypotheekaftrek teruggekregen heb.

Mijn vraag is wat de mogelijkheden zijn om een splitsing af te dwingen. Ik acht de kans klein dat ik iets terug krijg voor de gemaakte uren omdat dat niet vastgelegd is en valt onder eigen inbreng.

Wat is de kans dat een rechter beslist dat ze het huis verplicht moet overnemen. Als bijvoorbeeld in een onrechtmatige daad omdat ik nu niet verder kan met mijn leven
Verder zou er sprake kunnen zijn van opzet na 15 maanden verbouwen 6 weken wonen en dan de relatie verbreken. Maar weet niet wat daar basis voor moet zijn om dat hard te maken.

Ik verwacht dat dit een relevante vraag is, ons huis viel niet onder de NHG, maar daar had ik in dit geval toch geen aanspraak op wegens het kunnen dragen van de lasten door mijn partner.

Hoe gaan mensen die wel in aanmerking komen voor NHG, en hun partner weigert uit te kopen, hiermee om?

vrijdag 18 januari 2013