Spaargroeiverzekering op hypotheek

0 reacties

Wij liggen nu 14 maanden in scheiding en zij woont met onze kinderen in ons koophuis, dat te koop staat. We verwachten een restschuld. Sinds 7 maanden draagt zij haar helft bij aan de hypotheekrente en betalen we gezamenlijk dus 50-50 en wel zo, dat zij mij haar helft overmaakt en de 100 % bij mij wordt geïncasseerd.
Nu rust op onze hypotheek een spaargroeiverzekering, waarbij een som aangroeit die aangewend kan worden om de restschuld te drukken.
We hebben afgesproken dat zij zorg draagt voor de betaling van de premie hierop. Mijn helft van de premie houdt ze maandelijks in op het bedrag dat zij aan mij overmaakt voor haar helft hyp.rente. Volgt u mij nog? Mooi.
Gisteren werd mij duidelijk dat zij om verschillende redenen al ruim 10 maanden de premie niet heeft betaald. Gevolg: de hypotheekgever/verzekeraar heeft het gespaarde geld premievrij verklaard. Dit houdt in dat uitkering van deze som pas kan gebeuren nadat de fiscus zich heeft ontfermd over haar deel, pak 'em beet 32%.
Hierdoor wordt het lastiger voor mij om mijn helft van de te verwachten restschuld te financieren èn ben ik 7 maanden lang voor de helft van eerdergenoemde premie kwijt aan mijn ex.

De mediator staat op het punt de getekende papieren met alle bijbehorende documenten door een advocaat naar de rechtbank te laten sturen; ik heb hem net op tijd tegengehouden. Natuurlijk wil ik eerst afspraken maken met mijn ex over de eventuele financiële gevolgen als we de premievrije status van onze spaargroeiverzekering niet kunnen terugdraaien. En stevig om tafel met de verzekeraar, want volgens mijn ex bij hun liggen de grootste fouten en dat wil ik best geloven.

Ik wil in financiële zin helemaal niets merken van haar nalatigheid, dus kort gezegd wil ik dat zij de klap van de fiscus op ons spaardeel opvangt èn wil ik de premie terug die zij heeft ingehouden naar mij toe, maar niet heeft betaald aan de verzekeraar. Is dit redelijk van mij? Sta ik in mijn recht?

Is dit redelijk van mij?

zaterdag 25 oktober 2014