Vastgelopen Vermogensscheiding Twee woningen met Tophypotheek

7 reacties

Stand van zaken ……. tot nu
Situatieschets voor de scheiding (getrouwd 1996 Onder Huwelijkse Voorwaarden)
• moeder van de vrouw inwonend, 3x inkomen, man en vrouw ieder inkomen uit loondienst, moeder pensioen
• geen kinderen
• éérste woning (bovenwoning) op naam vrouw met eigen hypotheek (1988 )
Dit betreft een dubbel bovenhuis, woz 230.000
• tweede woning (benedenwoning, incl. tuin ) woz 133.00,-- (2001) aangekocht met de overwaarde bovenwaarde van bovenwoning voor huisvesting van de moeder van de vrouw
• de hypotheek op de bovenwoning wordt over gesloten in een tophypotheek op naam van de man en de vrouw op beide woningen (dus de bovenwoning en daaronder de benedenwoning) zodat de moeder van de vrouw kan verhuizen naar de benedenwoning
Specifieke informatie m.b.t. de woningen van 2001
• 1 (boven)woning staat op naam van vrouw
• 1 (beneden)woning staat op naam van man en vrouw
• De (top)hypotheek rust op beide woningen, op naam man en vrouw

Situatieschets echtscheiding
Huwelijk niet in balans. Man voelt zich verantwoordelijk voor welzijn moeder van de vrouw, heeft tijdens huwelijk de moeder van de vrouw verzorgd. Moeder komt te overlijden in 2006, man wil opnieuw beginnen.

Scheidingsprocedure
Vanaf 2007 de scheiding ingezet, via mediation. Vrouw toont zich niet bereid tot schikking. Man schakelt advocaat in, voorjaar 2011.

Eerste uitspraak Rechtbank
- Scheiding uitgesproken per december 2012.
- Naast een ongelijke verdeling hypotheekafdracht:
- man betaalt 2/3 afbetaling voor 1/3 eigendom huis,
- vrouw betaalt 1/3 afbetaling voor 2/3 eigendom huis
- de bestaande schuld, waarbij de man 2/3 deel aflost t.o.v. 1/3 deel aflossing van de vrouw
- Een exorbitant hoge maandelijkse partneralimentatie € 1.250,-
- Bovenstaande betekent ongelijke bestedingsruimte man en vrouw (vrouw heeft om/bij 40% meer bestedingsruimte tov man)
Er is sprake van een wurgconstructie:
- de ING is hoofdschuldeiser van de hypotheek
- beide personen zijn hoofdelijk aansprakelijk,
- door de te hoge alimentatieclaim van de vrouw, kan de man niet of nauwelijks de hypotheeklast betalen
- de vrouw zegt hypotheeklast niet te kunnen dragen en eist een hoge alimentatieregeling
- een communicerend vat, waarbij dus de lasten grotendeels door de man gedragen moeten worden
Hoger beroep
man dient hoger beroep in mbt de hoge partneralimentatie (mrt/april 2013) om uit deze wurgconstructie te willen komen. Echter advocaat man, bleek een dag te laat met het indienen, advocaat tegenpartij heeft daarom dit hoger beroep als niet-ontvankelijk laten verklaren.

Tweede uitspraak Rechtbank Vermogensscheiding (maart 2013)
• De benedenwoning (welk op beider namen staat) mag verkocht worden, de man heeft vetorecht, omdat hij aangeeft niet in een gezamenlijk eigendomscontract te willen.
• Na verkoop van de woning zou de verdeling van de restschuld 50/50 zijn. Dit zou betekenen dat iedere partij rond de ton aan schuld zou overhouden. Echter de vrouw heeft middels de bovenwoning een overwaarde van een ton en de man heeft geen onderpand.
• De bank gaat niet akkoord met een deelverkoop en eist òf alles verkopen of niets en verwijst hierin naar één (top)hypotheek die op beide woningen rust.
• De vrouw toont zich niet coöperatief mbt de verkoop van beide woningen, er zal een vervangende toestemming moeten worden afgegeven door de rechter.
Man wil ontheven worden uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek, om uit de wurgconstructie te willen komen en dient hoger beroep m.b.t. de vermogenscheiding in (juli 2013).
Deze is ter zitting gekomen in november 2013. Het Hof heeft de zaak doorgeschoven naar 8 januari 2014.
De man heeft niets meer vernomen. De advocaat van de man reageert niet op de vragen per mail/telefoontjes, de man heeft in februari 2014 zelfstandig navraag gedaan bij het Hof.
Blijkt dat het Hof in december 2013 het hoger beroep Vermogensscheiding al niet-ontvankelijk had verklaard.

Mijn vragen –als man vanuit bovenstaande situatieschets- zijn de volgende:

1. De advocaat van de man, reageert nergens op, is dit normaal?
Laatste mededeling van de advocaat was begin januari 2014, dat ze met een raadsheer bezig was, daarna niets meer gehoord en geen enkele reactie op alle mailverzoeken.
2. Omdat man en vrouw gescheiden zijn, is daarmee de gedeelde hypotheek een zakelijke overeenkomst geworden.
Iedere burger heeft het recht om een zakelijke overeenkomst te ontbinden. Waarom wordt hierin niet tegemoet gekomen aan dat recht?
3. Waar kan ik mij op beroepen, met het doel “ontheffing hoofdelijke aansprakelijk van de gedeelde hypotheek”?
4. Kan de vrouw, terwijl zij een gemiddeld inkomen geniet en er geen onderhoudsplicht mbt kinderen is, een dergelijke alimentatieregeling eisen,
zodanig dat de man 75% inkomen moet inleveren om haar levensstandaard te blijven bekostigen. Waar ligt de grens van redelijkheid en billijkheid?
5. Is het in deze tijd –anno 2014- niet de vraag, op welke wijze beide personen ieder zelfstandig een nieuw bestaan kunnen opbouwen?
6. Is het voor de hand liggend dat de vrouw zich financieel afhankelijk maakt van de man, en de man daarmee gedwongen financieel afhankelijk is van een zware tophypotheek?
En zo niet, wat kan de man hieraan doen?
7. Kan de vrouw eisen om in het zeer ruim bemeten dubbel bovenhuis te willen blijven wonen, terwijl ze de hypotheek -op eigen titel- niet kan betalen?
8. En als de vrouw dat kan eisen, kan zij dan een dergelijk hoge partneralimentatie eisen om dit te kunnen bekostigen?
9. Wat gaat er bijv. gebeuren als de onderhoudsplicht van de man komt te vervallen, vroeg of laat moet er toch ontbinding plaatsvinden?
10. Kan de vrouw verplicht worden tot het regelen van een eigen hypotheek op haar (boven)woning?
11. Kan de vrouw eisen dat ze terug wil naar de woonsituatie met de destijds afgesloten hypotheekvorm , van vóór de aankoop van de 2e woning?
M.a.w. kan zij de tophypotheek die in 2001 op beider naam is over gesloten terugbrengen tot een resthypotheek van 1 ton op haar naam, daarbij het grote
dubbel bovenhuis voor eigen woning houdt en de restschuld (zeg ongeveer 1 ton) van de tophypotheek aan de man laat, terwijl de man geen woning meer heeft?
12. Kan de vrouw verplicht worden tot verkoop van beide woningen, omdat de hypotheek voor 50 % op naam van de man staat en de man ontbinding vraagt?
13. Hoe moet deze constructie (dus hypotheeklast 50/50, rustend op 75% eigendom vrouw, 25% eigendom man) belastingtechnisch worden ingericht en verdeeld?
14. Hoe kan ik richting de belastingdienst aangeven dat de vrouw 50% van de tweede woning dient opnemen in BOX III.

dinsdag 4 maart 2014