VERKLARING EX ART. 1:88 BW bij scheiden

1 reactie

Mijn (ex)partner en ik zijn getrouwd in gemeenschap van goederen.
Mijn (ex)partner heeft vanwege een eigen zaak VERKLARING EX ART. 1:88 BW getekend bij aankoop van onze woning.
Hierin heeft hij 1-toestemming gegeven voor de hyptheek (op mijn naam) 2-getekend dat de onroerende zaak niet onder zijn bestuur staat 3-getekend dat voormelde onroerende zaak niet dienstbaar is aan een door hem uitgeoefend beroep of bedrijf.
Nu gaan wij scheiden, kan ik hem aansprakelijk stellen voor de helft van de rest-schuld na verkoop van onze woning of draag ik de volledige lasten?
In het kadaster sta ik namelijk wel als 1/1 eigenaar van de onroerende zaak en ook de hypotheek staat alleen op mijn naam.
De documenten zijn getekend bij de notaris, zou ik indien ik alleen aansprakelijk ben nog stappen kunnen ondernemen om niet alleen deze schuld te krijgen?
Zou iemand mij svp kunnen helpen?

donderdag 19 juni 2014