Verplicht naar de advocaat - kosten - onrecht?

5 reacties

Ik heb een ingewikkeld probleem maar zal het beknopt proberen te houden. Ik ben daar niet goed in met het risico van afhaken maar ja.
Vooraf: Wij zijn nu 4 jaar gescheiden na 12 jaar samenwonen en hebben een convenant. Na 3 jaar zorg over onze dochter kreeg ik een concept nieuw convenant in de brievenbus van de moeder : graag lezen en opm of tekenen. Ik heb dat op deze manier geweigerd. Zij wilde van het Co-ouderschapmodel af omdat ik door mijn baan niet meer kon voldoen aan ongeveer 50% De moeder is inmiddels weer gelukkig samenwonend sinds een 3/4 jaar en heeft een huis gekocht
Een maand voordat we nieuwe afspraken zouden maken over onze dochter ( die zou in 2012 6 jr worden en afgesproken was nieuwe afspraken te maken ( financieel) ontving ik een brief van een advocaat , waarin mij van alles mbt nalatigheid in geld werd verweten , en afspraken over de Kinderalimentatie en een index'coulance' voorstel van moeder zelf ( die we niet hadden bekrachtigd destijds ) werd teruggedraaid. Bovendien vond de advocaat dat ik op basis van gegevens goed was voor het dubbele aan KA . Of ik even de achterstand wil betalen. Mijn vraag zou uit de hand lopen als ik in zou gaan op de verdiensten van moeder, in het kort : wij waren tweeverdieners en onze salarissen weken niet veel af tot 2008. De afspraken bij het opmaken van het convenant over de KA klopten.
Na het scheiden is moeder onmiddellijk minder aan werken ( 16 − 24 uur) en bouwde op vergoedingen van de belastingdienst.

Ik moest iets als reactie op de brief van de advocaat van de tegenpartij en ben naar een advocaat gegaan, de best aangeschreven hier in omgeving. Ondertussen werd er voor mij bij " De rechtspraak" een toevoeging aangevraagd , en die werd later afgewezen , omdat ik de laatste 3 jaar veel meer had verdiend dan de drempel - notabene mijn uurtarief is 13,47 bruto, maar heb me op werk gestort en dat werd ook van mij verwacht , vanwege de grote verbouwing van het pand waar ik ( slechts ) de concierge ben. Ik werkte soms wel 50 uur per week, wat ten koste ging van tijd met dochter en andere sociale contacten. Naief volgde ik d e wensen van mijn werkgever, zonder me te beseffen dat het later wel eens nadelig kon uitpakken.

Na een half jaar van uitwisselen van gegevens aan mijn advocaat en een paar korte gesprekken viel er een rekening van mijn advocaat in mijn bus: E 3600,-. De zitting was nog niet in zicht notabene...inmiddels worden de kosten geschat op minimaal 6000E. De afgelopen jaren had ik allerlei onverwachte kosten aan het huis zoals de CV, wassen etc alles was 15 jaar oud. de stand van mijn vermogen is nu dus 0E. En een schuld van 200.000 Euro aan hypotheek, die ik noodgedwongen moest omzetten en niet kan aflossen. Ik kan er wel blijven wonen, dat lukt net. Nu verkopen levert restschuld op.

In de rechtszaal werd volledig voorbij gegaan aan de kosten die ik aangeef. Mijn bruto jaarinkomen is hoog geweest in 2011 en 2010, door veel overwerk. Mijn stelling is dat overwerk en ORT zwaarder wordt belast , want ik moet rondkomen van 1900E 2100E netto in de maand voor 45 (!) uur werk per week. De tegenpartij is sinds kort ZZP er (vanaf mei 2012) . Ondanks verzoeken van mijn advocaat is er geen salarisstrook meer overlegd na april 2012 ( zitting 10 augustus) . Daar de moeder sindsdien prive-verpleging via een organisatie uitoefent is het begrijpelijk dat zij daarvan geen opgave wil doen.

Ik heb ondertussen van mijn werkgever te horen gekregen dat zij mijn arbeidscontract gaat aanpakken. Het bedrijf ( een grote speler in Nederland) moet krimpen en bezuinigen en mijn extra diensten vervallen, ORT vervalt, alles wordt extern ingekocht per 1 januari a.s. Met een rekenvoorbeeld ga ik 400E minder verdienen. De rechter vond daar wel iets van, namelijk " dat is toekomst en kan ik niet meenemen in de beoordeling". , u begrijpt dat door haar actie deze kind-relatie / overleg tot de bodem is bekoeld. Ik vind het schandalig dat ik probeer mijn huis/leven/plezier met dochter te behouden en dan gebeurt er dit. Mijn omgeving prijst me als een voorbeeld vader. Ik hou erg veel van mijn dochter en doe veel leuke dingen met haar die ook geld kosten.

Mijn vragen:

1: Mag de rechter de non opgaves van loon van de tegenpartij zomaar naast zich neer leggen? Ik schat in dat het loon dat moeder nu ontvangt vele malen hoger is. Hoezo " peil jaren??" Is dat niet een beetje achterhaald in deze tijden?
2: Is het wel normaal dat ik zomaar wordt uitgedaagd , verplicht naar een advocaat moet omdat de tegenpartij de reactie niet afwachtte en een zelfstandig verzoek indiende, en ik dan ook de kosten zelf moet ophoesten? ( advocaat 6000E) .
3: Stel na de uitspraak , ik betaal meer KA en val over een maand of vier in salaris. Begint dit hele circus dan weer opnieuw? Want dan kan ik het niet meer betalen, peildatum " toevoeging" en de rest...zelf betalen dus...

Wie kan me een werkbaar advies geven? vrgr Jan-Willem

vrijdag 17 augustus 2012