Weigering ex mee te werken aan overnemen hypotheek

0 reacties

In de uitspraak van de rechtbank staat dat mijn ex moet meewerken aan de overname van de hypotheek door mij.
De waardes van de hypotheekschuld, de polissen en het huis zijn door de rechtbank vastgelegd.
De eventuele over- of onderwaarde moet bij helfte worden verdeeld.
De conceptakte van verdeling volgt exact de uitspraak van de rechtbank. Hierin staat ook het bedrag van onderwaarde dat zij aan mij is verschuldigd.
Zij weigert nu deze akte te ondertekenen, waardoor ik de hypotheek niet kan overnemen.

Welke middelen liggen mij voor om het vonnis van de rechtbank en dus haar medewerking te bewerkstelligen.
Mocht het tot een kortgeding komen, kan ik dan mijn kosten aan haar opvoeren.

maandag 6 juli 2015