Bomen in tuin en aangrenzend plantsoen, verhuurder en bedrijfsjurist

2 reacties

We hebben we een uitnodiging van de verhuurder gehad voor een gesprek, waar ook hun bedrijfsjurist bij zal zijn. Eerlijk gezegd voelen wij ons onvoldoende juridisch onderlegd om een gesprekspartner voor een bedrijfsjurist te zijn. Is het verstandig om hier op in te gaan, of is het verstandiger een gesprek zonder jurist te vragen ?

Wat is het geval:
We huren een hoekwoning in een rijtje van 10. Div bewoners, waaronder onze buren, hebben het huis gekocht, wij huren nog. In de tuin van onze hoekwoning staat links en rechts een grote boom, de kopse kant en de zijkant van de tuin grenst aan het gemeente plantsoen. Direct grenzend aan de kopse kant staan in het plantsoen div hoge bomen.
Met de buren waren we reeds overeengekomen de boom op de perceelgrens te gaan kappen omdat hij echt veel te groot is.
Nu zijn deze buren ook naar de verhuurder gegaan en hebben gereklameerd over bomen in onze tuin en het plantsoen erachter.
De verhuurder is er samen met gemeente gaan kijken, en besloten samen tot kap van een boom in het plantsoen over te gaan, en tot het rigoreus snoeien van het plantsoen, en verder kapvergunningen aan te vragen voor de bomen in de tuin. Als motivatie werd gevaar voor de omwonenden aangegeven (wind). Metingen van het KNMI van het nabijgelegen meetpunt laten zien dat er in de afgelopen 50jaar nog nooit meer dan zwakke wind is waar genomen in de richting (zuid-oost) die de bomen tot een gevaar voor omwonenden zou kunnen laten worden.

Daarbij werd aangekondigd dat de kosten voor kap vd bomen in de tuin voor onze rekening zouden zijn. (De bomen zijn +/- 40jaar oud, wij huren er nu 8 jaar.

De kap en snoeiwerkzaamheden in het plantsoen, hebben de samenhang in een bomengroep in het plantsoen verstoord, en de eerst volgende sterke zuidwestelijke wind zijn de bomen op de rand van de tuin het gemeente plantsoen ontworteld, en is de stoep in de tuin over enkele meters door de wortels omhoog gedrukt,

Een gesprek met de verantwoordelijke persoon bij de gemeente leerde ons dat hij in de veronderstelling verkeerde dat de werkzaamheden door de verhuurder op onze wens waren aangevraagd, en niet op wens van andere buren

We zijn een gesprek met de verhuurder aangegaan en hebben aangegeven dat door hun ondoordachte beslissingen, er een plantsoen geruineerd is, de voor de buren hinderveroorzakende boom er nog staat (...!) en er voor ons nu grootte schade is ontstaan.
Wij hebben hem gevraagd om verantwoord om te gaan met de resterende bomen, en om de ontwortelde bomen te verwijderen zodat het weer mogelijk is een perceelafscheiding naar het plantsoen aan te brengen. Tevens hebben we onze bevreemding uitgesproken over hun grote activiteit tbv kopers ten koste van ons als huurder. Verder hebben wij aangeven de praktische problemen om wijsheid vragen en niet om juridische twist

zondag 12 februari 2012