Boom buren hangt scheef over mijn huis

1 reactie

GM,

Ik woon aan de rand van een dorp op een parkachtig streekje met veel (monumentale) bomen. Huis buren is een rijksmonument. Tuin niet als zodanig aangemeld. Tegen de erfgrens aan staan twee uit de kluiten gewassen Esdoorns. Bomen zijn wildgroei, maar wel ouder dan 20 jaar en ca 16 meter hoog. Beide zijn tot de kruin toe overwoekerd door klimop. Bomen zijn nooit onderhouden. Van één boom is een flink stuk uit de top afgebroken en deze heeft veel dood hout. De andere boom staat behoorlijk scheef en hangt vanaf ca 3 meter (op een paar takken na) volledig over mijn erf en huis.

Nog even en de takken groeien door het slaapkamerraam. De bomen vormen een gevaar voor mijn huis en voor enkele achterburen. De schade zal groot zijn mochten ze omgaan. Het zijn maar kleine oude huisjes waar wij in wonen. Verder heb ik nauwelijks zonlicht in mijn tuin en ondervind ik veel hinder van afvallend blad, takken en zaailingen. Dit veroorzaakt vaak lekkage (dak) in mijn huis. Er valt niet tegen schoon te maken. Ik heb bij de gemeente geïnformeerd en de bomen zijn kapvergunningsvrij. Ik heb de buurvrouw twee keer mondeling verzocht om iets aan de bomen te doen. Zij heeft toegezegd ze laten snoeien.

Toen de snoei uitbleef heb ik haar schriftelijk gesommeerd om iets aan de bomen te doen en heb haar tevens aansprakelijk gesteld indien er schade mocht ontstaan. De aangetekende brief heeft ze geweigerd in ontvangst te nemen. Het contact met de buurvrouw (huisarts) verloopt niet prettig, er spelen meerder conflicten. Onlangs heeft ze (zonder overleg) de groenafscheiding gekapt. Een aantal bomen, Rododendrons en overige struiken. Behalve de twee Esdoorns. Wel is de klimop doorgesneden. Niet verwijderd.

Dit geeft nu heel veel extra rotzooi bij mij in de tuin! Ik heb de boomchirurg toen aangesproken. Volgens hem was weghalen van de bomen de beste optie, bomen zijn 'troep' volgens hem. Kost ook maar 100,- euro per boom, inclusief opruimen. Maar ja, dit gebeurt dus niet. Buurvrouw heeft er geen last van en de bomen stonden er eerder dan dat ik er kwam wonen. Stonden de bomen eerst nog in de luwte van het groen, nu staan ze volop in de wind. Zo is tijdens de storm twee weken terug het dak van het kippenhok afgewaaid en de wanden uit de tuinkas geblazen. En slapen wij dan beneden voor het geval dat.

Wat zijn nu mijn rechten in deze. Ik weet dat ik overhangende takken mag wegsnoeien. Maar dat zou inhouden dat ik de scheve boom grotendeels zou kunnen kappen. Ook de stam hangt over mijn erf. Mag dat? Of zit er niets anders op dan een procedure te starten. Wat meer geld gaat kosten dan die 200,- euro?

Ik hoor het graag. mvg

zaterdag 20 februari 2016