Boom inpot

1 reactie

Een boom in de volle grond mag niet binnen 2 meter van de erfgrens staan. Maar als deze boom in een pot staat gelden er dan andere regels?

donderdag 7 april 2011