Boom te dicht op gehuurde erfgrens.

1 reactie

Een aantal jaren geleden betrok mijn vriendin een huurhuis van een woningbouwvereniging. In de achtertuin waren 2 bomen aanwezig 1 kastanjeboom en 1 esdoorn. Beide bomen waren toen al flink uit de kluiten gewassen.+/- 15 meter hoog. De esdoorn stond linksachter in de tuin en de kastanje stond rechtsachter in de tuin. Beide bomen stonden tegen de erfgrens aan en duwde toen al de bestaande erfafscheidingen aan de kant. Met als gevolg gebroken metselwerk, en het scheef staan van de daarop gemonteerde schuttingpanelen en betonpalen. Deze veroorzaakte dus toen al overlast in de vorm van schade bij beide buren, ook huurders van dezelfde woningbouwvereniging.
Op een gegeven moment was de kastanje ziek geworden en heeft zij die laten verwijderen op haar eigen kosten. Het liefst had ze meteen ook de andere boom verwijderd maar dit was door omstandigheden niet haalbaar. De esdoorn staat er nu nog steeds en veroorzaakt nog steeds schade aan de erfgrens met de buren. De esdoorn is niet of nauwelijks onderhouden door de vorige huurder. En er toen of nu zelf onderhoud aan plegen is te gevaarlijk geworden mede door de omvang van de boom. Nu is mijn vraag of in dit geval ook niet ergens de woningbouwvereniging mede aansprakelijk is om hier een gepaste oplossing voor te vinden? Mede doordat er schade ontstaat bij de buren. Zijn zij niet ook de uiteindelijke eigenaar van de boom?

donderdag 20 juni 2013